Archív značiek: Ženský princíp

Ctiť a rešpektovať ženstvo a ženskosť 

Deň sto tretí

„Jedna z príčin toho, prečo majú ženy dnes na mužov takú zlosť, spočíva v tom, že už majú dosť toho, aby sa s nimi manipulovalo, aby sa z nich robili objekty a boli znevažované. Pravda je, že znevažovania ženstva a ženskosti už má dosť celá západná kultúra. Je už unavená oným racionálnym modelom „porúčania a ovládania“ aplikovaným na realitu. Negatívna mužská energia vládne príliš dlho.

Preto je veľmi dôležité, aby muži vykonali svoju duchovnú prácu, lebo len tak môžeme objaviť pozitívny význam mužstva a mužskosti. Jedným z prvých krokov je ctiť a rešpektovať ženský princíp, a to nie len v ženách, ale vo všetkom. Existujú samozrejme aj muži, ktorí tento princíp reprezentujú lepšie než niektoré ženy – táto záležitosť nie je spojená výlučne s pohlavím.

„Ženským princípom“ mám na mysli všetko zraniteľné, vnútorné, bezmocné, jemné, osobné, intímne a vzťahové. „Mužským princípom“ myslím všetko jasné, racionálne, lineárne, usporiadané, ovládajúce, ohraničené, dokázateľné a tvrdé. Oboje, ženské i mužské, je dobré, ale oboje sa musí vzájomne vyvažovať.

V akom zmysle som si vypestoval úctu k ženskému princípu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 127.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp #MužskáEnergia#ŽenskáEnergia #MužskáDuša #ŽenskáDuša #CtiťARešpektovaťŽenskosť

Konštruovanie reality 

Deň sto druhý

„Je smutné, že muža, ktorý v kontakte so svojou ženskou dušou („animou“), je možné ľahko poznať. Celý pohyb jeho života bude vždycky smerovať k vonkajším veciam. Ako riadiaca veža mu funguje len hlava. Bude budovať, vysvetľovať, používať, opravovať, manipulovať, uzákoňovať, prikazovať a hrať si s čímkoľvek, čo mu príde do ruky, ale ničoho sa hlbšie nedotkne – postráda znalosť vnútrajšku vecí.

Chýba mu jemnosť, predstavivosť a schopnosť harmonizovať paradoxy a tajomstvá a žiť s nimi. V najhoršom prípade strávia väčšinu života jazdením na „mašine“, a to pokiaľ možno čo najrýchlejšie. Je to ten typ mladého muža, ktorý miluje videohry, v ktorých sa strieľa do vecí, hýbe sa s vecami alebo sa veci eliminujú, a to bez rizika pre neho samotného. Dnes už ale to isté robia dokonca aj starší muži.

Muž bez svojej ženskej duše sa bude smažiť si realitu zostrojiť, namiesto aby ju žil, a už vonkoncom nie ju potom miloval či vôbec videl.

Ako som sa spojil so svojou ženskou dušou?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 126.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp #MužskáEnergia #ŽenskáEnergia #MužskáDuša #ŽenskáDuša

Tanec posvätných vzťahov

Deň stoprvý

„Muži nie sú charakterizovaní výhradne len mužskou energiou, ani ženy nevládnu výlučne a iba ženskou energiou. Ono nové ľudstvo, ku ktorému smerujeme, je ucelené, integrované, jednotné a sväté – je to tanec posvätných vzťahov.

Úprimne povedané, jedným z hlavných dôvodov, prečo mladí muži potrebujú dostávať poučenie od skutočných starešinov, je ten, že oni sami buď uviazli na mužskej strane vecí, alebo túto mužskú stranu ešte ani neobjavili, čo z nich robí akýchsi kastrátov. Otcovia, ktorí sami v sebe našli rovnováhu medzi mužským a ženským, sú pre mladých mužov prirodzenými učiteľmi – a pre mladé ženy tiež. Podporujú vo svojich zverencoch celosť – integrálnosť.

Ako som napojený na mužský princíp?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 125.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp #MužskáEnergia #ŽenskáEnergia #Celosť #Integrálnosť #IntegrálnaVýchova #TanecPosvätnýchVzťahov

Krátka úvaha iného autora:

Vzťah je ako tanec.
Vždy tancujú dvaja. Muž vedie a žena nasleduje. Keď muž bude tancovať ako hulvát, šliapať jej na päty a zrýchľovať, aby behala za ním, síce sa žena bude snažiť, bude ukazovať záujem tancovať, bude plakať, aby spomalil … ale nakoniec ju uštve a ona zmení partnera. Muž nesmie nechať ženu viesť, ani tancovať samú . Pretože žena potrebuje cítiť bezpečie v krokoch, ktoré spoločne urobíte.
Dobrý tanečný partner svoju partnerku nikdy nenechá spadnúť pred publikom.
Dobrý tanečný partner má len jednu tanečnú partnerku a tej robí česť.
Vždy ju pevne drží.
Vždy jej dá pocítiť, že každý tanec s ňou je cenný okamih.
Ospravedlní sa, keď jej šliapne na nohu.
Nechce z nej mať inú tanečnicu.
Nenúti ju tancovať polku, keď je dobrá vo valčíku.
Učí sa s ňou nové kroky, vedie ju svojou úprimnosťou, dôverou a hlavne zápalom pre tanec.
Nesmeje sa jej, keď spadne, ale pomôže jej vstať.
Ak niečo nie je v poriadku, upozorní ju.
Ale z času na čas ju nechá pred publikom zažiariť a nikdy sa nebojí, že mu vďaka tomu utečie za iným tanečníkom.
Pretože spokojná tanečnica je tanečnica na celý život.

Vyvažovanie 

Deň stý

„Nemalo by nás prekvapiť, že skutočná mužnosť predstavuje druhú stranu ženskej energie. Je to doplnok, rovnováha, protiváha, energia potrebná k vytvoreniu krásneho celku. Spolu tieto energie vytvárajú vždycky nový život a novú krásu. Oddelene sú príliš silné, vyvolávajú nerovnováhu, sterilitu a nudu.

Podľa čínskeho chápania vesmíru predstavuje jang mužnosť čiže mužský princíp, ktorý je vždycky nevyhnutným doplnkom jin, ženského princípu. Vo svojej pospolitosti prekonávajú dualistický vesmír a vo vzájomnom uctievaní vždycky vytvárajú niečo tretie, nech už je to dieťa, inšpirácia, tvorivosť či proste šťastie. Princíp dvoch vždycky prináša nádherné „tretie“. V teologickom jazyku nazývame toto tretie svätým Duchom – to je Život, ktorý prúdi medzi dyádou Otec a Syn.

Ako jin a jang spoločne pôsobí v mojom živote?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 124.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #JinAJang #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp