Archív značiek: Ctiť a rešpektovať ženskosť

Ctiť a rešpektovať ženstvo a ženskosť 

Deň sto tretí

„Jedna z príčin toho, prečo majú ženy dnes na mužov takú zlosť, spočíva v tom, že už majú dosť toho, aby sa s nimi manipulovalo, aby sa z nich robili objekty a boli znevažované. Pravda je, že znevažovania ženstva a ženskosti už má dosť celá západná kultúra. Je už unavená oným racionálnym modelom „porúčania a ovládania“ aplikovaným na realitu. Negatívna mužská energia vládne príliš dlho.

Preto je veľmi dôležité, aby muži vykonali svoju duchovnú prácu, lebo len tak môžeme objaviť pozitívny význam mužstva a mužskosti. Jedným z prvých krokov je ctiť a rešpektovať ženský princíp, a to nie len v ženách, ale vo všetkom. Existujú samozrejme aj muži, ktorí tento princíp reprezentujú lepšie než niektoré ženy – táto záležitosť nie je spojená výlučne s pohlavím.

„Ženským princípom“ mám na mysli všetko zraniteľné, vnútorné, bezmocné, jemné, osobné, intímne a vzťahové. „Mužským princípom“ myslím všetko jasné, racionálne, lineárne, usporiadané, ovládajúce, ohraničené, dokázateľné a tvrdé. Oboje, ženské i mužské, je dobré, ale oboje sa musí vzájomne vyvažovať.

V akom zmysle som si vypestoval úctu k ženskému princípu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 127.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra#MeditáciePreMužov #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp #MužskáEnergia#ŽenskáEnergia #MužskáDuša #ŽenskáDuša #CtiťARešpektovaťŽenskosť