Richard Rohr – Na prahu premeny 295.: Ak sme my dvaja celí, sme jedno!

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty piaty

„Duchovne celý muž sa ku koncu života snaží v sebe integrovať mužské i ženské kvality. Túto ľudskú vyváženosť a celosť zosobňuje samotný Ježiš, ktorý mal mužské telo spolu s veľmi ženskou dušou, pričom oboje fungovalo ako jedno – čo bol Duch!

Ježiš nebol podľa žiadnej kultúrnej definície ani macho ani sa nechoval patriarchálne. Vezmite si toto ako ponaučenie: na svojich najvyspelejších úrovniach sú muži a ženy najpodobnejší, na svojich najmenej vyspelých úrovniach sú najodlišnejší. V Ježišovi je rozdiel medzi oboma sotva rozoznateľný!

Akým spôsobom v sebe integrujem ženské kvality?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 326.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár