Archív značiek: Ženskosť

Celosť a svätosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty piaty

„Toto hľadanie nášho strateného dvojčaťa, tohto chýbajúceho druhého, nás môže odcudziť sebe samým. Máme pocit, ako by sme nemohli nájsť seba samých inak než skrz druhého. Napriek tomu ale táto celosť musí nakoniec byť nájdená vo vnútri nás, a nie v nekonečných aférkach, flirtoch a sexuálnych pomeroch.

Naša pôvodná identity v Bohu, v ktorej neexistuje mužské ani ženské (Gal 3; 28), je naším prvotným spojením medzi posvätným ženstvom a posvätným mužstvom – preto tiež všetku sexualitu prežívame ako túžbu po tomto stratenom dvojčati, po niekom milovanom, po niekom, „kto nie som ja“. Nezabúdajme, že samotné slovo sex pochádza z latinského slova secare, ktoré znamená prerezať alebo rozrezať na polovicu. Celibát má fungovať ako znamenie, že takáto vnútorná celosť je možná a dobrá. Nešťastný či neurotický celibát však toto posolstvo ruší a spochybňuje.

Toto hľadanie druhého je samozrejme naša veľká túžba po jednote s Bohom. Preto si ho netrúfame v mene nejakej falošnej čistoty, samostatnosti či strachu opustiť.

Ako by som popísal svoju vlastnú túžbu po Bohu?

Má nejaké telesné zložky?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 181.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Ženskosť #Mužnosť #Mužskosť #Sex #TelesnáTúžbaPoBohu #CelosťASvätosť #Celibát #Čistota #KtoNieSomJa

Túžiť po večnom ženstve

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty štvrtý

„Muži často cítia akúsi hlbokú túžbu po niečom, čo sa ťažko popisuje. Je to ako spomienka, ktorá sa nevytráca, je spojená s našimi mamami a skrz ne s večným ženstvom. Je to túžba po celosti, po Bohu a po svojom ja – po tom všetkom zároveň. V každom milujúcom vzťahu, ktorý zažijeme s dobre integrovanou ženou či mužom, porozumieme večnému ženstvu trochu lepšie.

Ako tento pocit popísať? Je to, ako by sme stratili dvojča a boli oddelení od niečoho, čo je zásadné pre samú našu identitu. Hľadaním tejto stratenej časti môže muž ľahko stráviť celý zvyšok života, či už vedome, či nevedome.

U mnohých z nás spôsobuje táto stratená časť celoživotný nepokoj a osobnú nevyrovnanosť.

Kedy som pocítil, že mi chýba veľká časť mňa samého? Čo som spravil?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 180.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Posvätný sobáš

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty druhý

„Vyrastáme v patriarchálnom náboženstve, ktoré kladie dôraz na zákon, štruktúru, organizáciu, poslušnosť, skupinu a lojalitu. To sú chvályhodné cnosti, sú ale len polovicou príbehu. Naše ľudské vedomie dospelo do bodu, kedy sme pripravení na posvätný sobáš zrelej ženskosti a zrelej mužnosti. Zrelá ženskosť bode ctiť súcit, zľutovanie, výnimky, svätý neporiadok, odpustenie a uzdravovanie, ktorými sa vyváži doterajšie skôr mužské kvality náboženstva.

Našou úlohou je nájsť pravdu v oboch. Zaceliť trhlinu medzi mužským a ženským. Keby sme si bývali ako cirkev a ako spoločnosť rozvinuli silnejšiu ženskú dušu, nikdy by sme nezplundrovali túto planétu, nepozabíjali milióny ľudí vo vojnách, nezneužili a neznásilnili toľko nevinných, nevylučovali toľko ľudí z našich definícií spásy, netolerovali by sme zdravotnú starostlivosť dostupnú len nemnohým, ani by sme nesplodili toľko monštruóznych diktátorov, ako sa nám to podarilo v nedávnych storočiach. Kresťanské národy by boli známe liečením a uzmierovaním namiesto vedenia vojen a chamtivosti.

Ako by podľa mňa vypadalo a pôsobilo náboženstvo, ktoré by bolo viac sústredené okolo matky?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 178.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PosvätnýSobáš #Matka #Patriarchát #PatriarchálneNáboženstvo #Mužskosť #Ženskosť #ŽenskáDuša #MužskáDuša

Duša a telo

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty deviaty

„Svoju vnútornú dobrotu a svoju vnútornú imagináciu muži často poznávajú a objavujú vo vzťahu s ženskosťou. Milujúci pohľad mamy môže doviesť muža k jeho duši, rovnako ako prvá veľká láska, manželka, partnerka, alebo aj iný muž, skrátka niekto, kto sa stretol so svojou ženskou dušou.

Našu dušu a romantické telo môže často privolať k životu opačné pohlavie, lenže naše fyzické a vonkajšie telo je veľmi často ohodnocované a preverované svetom nekonečného porovnávania, súťaživosti a súperenia vo všetkých mysliteľných podobách. Pokiaľ si toto neuvedomíme, môže sa nám ľahko stať, že nás zdrtí falošná porážka alebo povzbudí falošné víťazstvo. Možno, že rozdielom medzi pohlaviami prisudzujeme príliš veľkú moc. Nakoniec pochopíme, že je to Boh, kto nám dáva dušu a nazýva naše telo stvorením podľa svojho obrazu (Gn 1; 26).

Kde som našiel oporu v ženskosti?
A kde potvrdenie v mužskosti?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 175.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DušaATelo