Archív značiek: Posvätný sobáš

Richard Rohr – Na prahu premeny 153.: Veľký duch

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty tretí

„Modely posvätného sobáša ženského s mužským nemusíme hľadať ďaleko. Domorodé národy Severnej Ameriky dosiahli krásnej rovnováhy: Veľký duch, ich najvyššie božstvo, bol chápaný ako mužský, súčasne však taktiež opatroval zem, choval k nej úctu a miloval ju.

Keď prišiel pápež Ján Pavol II. do Phoenixu v Arizone, aby oslovil domorodých Američanov, uviedol, že v náboženstvách severoamerických Indiánov nie je nič, čo by nebolo kompatibilné s kresťanstvom. Povedal, že domorodí Američania dokážu vidieť Veľkého ducha vo všetkých veciach, čo je niečo, čo väčšina priemerných kresťanov zatiaľ nevie.

Pôvodní obyvatelia Severnej Ameriky všeobecne vzaté dosahovali vysokej duchovnej úrovne, ktorá nebola založená na rituálnom zabíjaní zvierat ani ľudí, ani na akomkoľvek zneužívaní či deštrukcii, ale na zdokonaľovaní, harmonizácii a jednote s veľkým cyklom života. Všetky stvorenia boli hodné úcty a rešpektu. My sa musíme naučiť množstvo vecí od druhých a sami v sebe sa musíme množstvo vecí odnaučiť.

Ako môže svet prírody zdokonaliť moje chápanie Boha?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 179.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PosvätnýSobáš #ŽenskáDuša #MužskáDuša #VeľkýDuch #Indiáni #DomorodíObyvatenia #Príroda #JánPavol

Posvätný sobáš

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty druhý

„Vyrastáme v patriarchálnom náboženstve, ktoré kladie dôraz na zákon, štruktúru, organizáciu, poslušnosť, skupinu a lojalitu. To sú chvályhodné cnosti, sú ale len polovicou príbehu. Naše ľudské vedomie dospelo do bodu, kedy sme pripravení na posvätný sobáš zrelej ženskosti a zrelej mužnosti. Zrelá ženskosť bode ctiť súcit, zľutovanie, výnimky, svätý neporiadok, odpustenie a uzdravovanie, ktorými sa vyváži doterajšie skôr mužské kvality náboženstva.

Našou úlohou je nájsť pravdu v oboch. Zaceliť trhlinu medzi mužským a ženským. Keby sme si bývali ako cirkev a ako spoločnosť rozvinuli silnejšiu ženskú dušu, nikdy by sme nezplundrovali túto planétu, nepozabíjali milióny ľudí vo vojnách, nezneužili a neznásilnili toľko nevinných, nevylučovali toľko ľudí z našich definícií spásy, netolerovali by sme zdravotnú starostlivosť dostupnú len nemnohým, ani by sme nesplodili toľko monštruóznych diktátorov, ako sa nám to podarilo v nedávnych storočiach. Kresťanské národy by boli známe liečením a uzmierovaním namiesto vedenia vojen a chamtivosti.

Ako by podľa mňa vypadalo a pôsobilo náboženstvo, ktoré by bolo viac sústredené okolo matky?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 178.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#PosvätnýSobáš #Matka #Patriarchát #PatriarchálneNáboženstvo #Mužskosť #Ženskosť #ŽenskáDuša #MužskáDuša