Archív značiek: Kristovo tajomstvo

Richard Rohr: Na prahu premeny 303.: Telo to vie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristotretí

„Kresťanská viera vo Vtelenie spočíva v tom, že Boh na seba vzal ľudské telo. Preto by sme nemali svoje telo zanedbávať a spoliehať sa iba na dušu a ducha. Naša duša a duch k nám prehovárajú skrz telo tak dlho, až raz konečne začnú fungovať v jednote. Dokonca i vo vyznaní viery hovoríme, že veríme vo „vzkriesenie tela“ a posledná kniha Biblie sľubuje nie len nové nebol, ale i „novú zem“ (Zjv 21; 1). Ak budeme fyzično aj naďalej vylučovať zo spásy, nebudeme verní Kristovmu tajomstvu.

My muži musíme prekonať svoje pochybnosti, ktoré nám bránia považovať fyzický svet i svoje vlastné telá za čosi dobré a sväté. Dobre to vystihuje nasledujúce požehnanie od svätého Pavla: „Sám Boh pokoja nech vás celých posvätí a zachová vášho ducha, dušu i telo bez úhony a poškvrny do príchodu nášho Pána Ježiša Krista. verný je ten, ktorý vás povolal; On to taktiež učiní“ (1 Te 5; 23-24).

Ako do modlitby zapojujem vďačnosť za svoje telo od hlavy až k päte a za všetky jeho funkcie a schopnosti?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 334.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 253.: Hranice medzi radosťou a utrpením

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto päťdesiaty tretí

„Čím hlbšie v kresťanskej tradícii prenikneme do Kristovho tajomstva, tým tenšou sa stáva hranica medzi radosťou a utrpením, medzi slzami šťastia a slzami smútku. Muž, ktorý dáva srdce Bohu, pozná už len jednu starosť: „Konám Božiu vôľu?“ (t.j. „Pomáham Božiemu ľudu?“)

Či v ňom odpoveď vyvoláva pocit šťastia, či smútku, to už prestalo mať najvyššiu dôležitosť. Je paradoxom našej viery, že môžeme cítiť radosť, keď zmysluplne trpíme pre druhých a spolu s nimi, a nie keď sa tomuto utrpeniu vyhýbame. A smútok cítime, keď sa odvraciame od bolesti druhých, a nie keď sa s ňou zjednocujeme.

Čo v poslednej dobe vykonalo utrpenie v mojej duši?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 282.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov