Z meditácií manželov Hoxarovcov 11.09.2019

Streda 11.9.2019

Kol 3, 1-11; Ž 145; Lk 6, 20-26

„Môžeme sa pozerať dvoma smermi. Môžeme hľadieť dopredu alebo dozadu, ale nie je možné hľadieť oboma smermi súčasne. Ktorým smerom sa pozeráme závisí od smeru, ktorým ideme. Nemôžeme ísť dopredu, zatiaľ čo sa pozeráme dozadu. A nemôžeme sa vrátiť späť a súčasne pozerať vpred.

Pavol to Kolosanom jasne vysvetľuje. Ak chcete ísť do neba, zamerajte sa na nebeské veci. Pavol verí, že sa môžeme rozhodnúť o čom premýšľame. A je to pravda. Napríklad si môžem zvoliť, že budem riešiť zložitú krížovku. Ak chcem uspieť, musím tvrdo premýšľať. Ak som rozptyľovaný a premýšľam o iných veciach, potom krížovku nikdy nevyriešim. Takže akýkoľvek úspech prichádza preto, že si môžem zvoliť na čo myslím. A takisto môžem stráviť hodinu adorovaním. Ak tak urobím, rozhodol som sa zamerať na nebeské veci.

 Ako si môžeme byť vedomí, že sa naše zameranie presunulo z nebeských vecí na pozemské veci? Pavol nám to hovorí. Keď uvažujeme svetským spôsobom, správame sa podľa toho. Sme nahnevaní alebo zlomyseľní alebo rozprávame klamstvá alebo klebetíme atď. Takže tu je úžasná pravda. Môžeme si zvoliť zmenu nášho myslenia zo svetského na nebeské. Ako? Keď robíme niečo svetské, môžeme si všimnúť myslenie, ktoré predchádzalo nášmu konaniu. Naše myslenie je reakciou na niektoré okolnosti. Ježiš by si nemyslel to isté. Môžeme sa modliť za zjavenie, aby sme pochopili jeho perspektívu. Tým sme zamerali svoje myslenie na nebeské veci!

Ježiš nám hovorí, prečo by sme sa mali zamerať skôr na nebeské veci ako na svetské. To nás robí šťastnými alebo, ako hovorí Ježiš, požehnanými. Svetský život a myslenie ničia sebaúctu a vzťahy. Ale nebeské myslenie sa teší z duchovného rastu, ktorý môže prísť iba v zložitých podmienkach. Ste chudobní? Buďte požehnaní, pretože vás nevyrušujú veci. Môžete slobodne premýšľať o nebeských veciach a potom máte Nebeské kráľovstvo. Ste hladní? Buďte požehnaní, pretože ľudia, ktorí majú všetko, čo potrebujú, sa nemajú na čo tešiť; a nemajú motiváciu. Majú len strach zo straty toho, čo majú. To je svetské myslenie. Hladní však potrebujú Otcovu pomoc a veria, že im pomôže. Myslia na nebeské veci.

Niekoľkokrát si pomaly prečítajte Písmo. Pokúste sa pochopiť Ježišovu perspektívu. Potom sa znova pozrite na svoje vlastné okolnosti. Môžete sa na ne pozerať svetským pohľadom, čo vedie k nešťastiu. Alebo môžete uvažovať o svojich okolnostiach z nebeskej perspektívy. Aký duchovný rast môžete zažiť v dôsledku tejto perspektívy?“

Pridaj komentár