Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 02. september

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Prišiel čas, aby som si uvedomil, že môj postoj voči životu, ktorý žijem a voči ľuďom, môže mať konkrétny, merateľný efekt na to, čo sa so mnou deje každý deň. Ak očakávam dobré veci, určite sa ich dočkám. Dokonca aj pôvab ohľaduplnosti poskytuje okamžitú bohatú odmenu v odpovedi, ktorá je srdečná. Uvedomovanie si iných – tolerantné nekritické uvedomovanie – postupne zmení moju osobnosť k lepšiemu.

Pripomienka na dnešný deň:

Ak sa budem každý deň snažiť postaviť môj uhol pohľadu a moje postoje na pevný duchovný základ, viem, že to zmení všetky okolnosti môjho života k lepšiemu. Uvidím výsledky v spôsobe, akým mi druhí ľudia odpovedajú a v spôsobe, akým sú napĺňané moje každodenné potreby.

Myšlienka:

Záujem, láska a láskavosť na mojej strane sa budú odrážať vo všetkom, čo sa v mojom živote bude diať.

„Hľadajte najprv Božie kráľovstvo a všetko ostatné vám bude pridané.“ (Evanjelium Matúša)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Pridaj komentár