Al-Anon 28. máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Veľké nebezpečenstvo vpustenia nevôle do našich myslí a sŕdc je v tom, že to často vedie k odvete. Cítime, že je spravodlivé „vyrovnať skóre“ a odplatiť sa niekomu za to, čo nám urobil.

Ale ako môžem logicky potrestať niekoho za to, čo mi urobil, keď nedokážem pochopiť jeho zámery alebo motívy? Možno, že to zranenie nebolo zámerné; možno som bol príliš citlivý alebo ako je to v prípade alkoholika, väčšina z nás trpela bezcitnosťou. V Al-Anon často počúvame, že správanie alkoholika k svojej rodine je v skutočnosti odporom voči jeho vlastnej vine a sebanenávisti. (toto správanie potom ako spoluzávislí sami opakujeme)

Pripomienka na dnešný deň:

Nikto mi nedal právo niekoho za niečo potrestať; toto právo si pre sebe nechala naša vyššia moc – „odplata patrí mne, hovorí Pán“. Z tohto dôvodu akýkoľvek pokus o odvetu za zranenie môže mať na mňa len nešťastný dopad.

Myšlienka:

„V prírode nie sú ani odmeny ani tresty – len dôsledky.“ (Robert G. Ingersoll)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Pridaj komentár