Al-Anon 29. máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Nie je ľahké osvojiť si myšlienku Skupiny o odpútaní. Hovoria nám, aby sme sa odpútali od problému, ale nie od trpiaceho človeka s problémom. No keď nás premáha jedno nešťastie za druhým, je ťažké medzi tým rozlišovať.

Niektorí sa o to pokúšajú tým, že urobia pevné rozhodnutie nerozprávať. Takéto ticho, naplnené horkosťou a hnevom, kričí hlasnejšie ako slová. Zraňuje nás a dáva človekovi s problémom príčinu pre zármutok a na druhej strane nerobí nič pre komunikovanie našej lásky a súcitu.

Iní hľadajú rozptýlenie až do takého stupňa, že zanedbávajú svoje prvoradé povinnosti – povinnosti voči rodine a domovu vrátane človeka s problémom.

Pripomienka na dnešný deň

Odpútanie našej mysle od problému môže naozaj podporiť náš duchovný rast a zmenšiť nerozpoznanú osobnú vinu, ktorú si so sebou nesieme vo svojom vnútri. Môže našu myseľ pozdvihnúť od toho, čo náš partner robí. Takéto odpútanie nám ukazuje každý nový deň ako príležitosť oslobodiť sa od pocitu krivdy, ktorý je zmiešaný s nevôľou a sebaľútosťou.

Myšlienka:

„Keď odpútam svoju myseľ od toho, čo ma trápi, moje problémy sa často vyriešia samé alebo to môže byť tak, že ak ich prenechám Bohu, dá mu to príležitosť postarať sa o moje záležitosti.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Pridaj komentár