Al-Anon 16. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Keď sa konečne dokážem vzdať problému, ktorý ma mučil, začínajú sa predo mnou odkrývať riešenia, o akých som nikdy nesníval. Toto by ma malo presvedčiť, že moje ľudské chápanie má svoje limity, že existujú veci, ktoré sám nevyriešim. Len vtedy sa toho vzdám a budem dôverovať vyššej moci, že mi pomôže.

Takáto skúsenosť – vnímať, že veci sa dejú bez toho, aby som sa o to pričinil – by mi mala dokázať, že činy a údel inej osoby nie sú v mojich rukách. Čím skôr to prijmem, tým skôr sa v mojom vlastnom živote začnú odkrývať dobré veci.

Pripomienka na dnešný deň

„Vzdať sa toho a odovzdať to Bohu“ (slogan) je spôsob, akým nachádzame pokoj mysle. Naša tvrdohlavá svojvôľa môže len zabrániť tomu, aby sa naše problémy vyriešili. Ak chcem byť naozaj slobodný a vybudovať si pre seba uspokojujúci život, musím sa najprv vzdať alkoholika a svojej snahy smerovať a kontrolovať ho.

Modlitba

„Nech mám vždy na mysli, že nie som vševedúci ani všemocný. Taký je len Boh a je to On, na koho sa musím spoliehať.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Pridaj komentár