Al-Anon 14. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Prečo sa niektorým z nás darí lepšie uplatňovať program Al-Anon a riešiť pomocou neho svoje problémy a iným horšie? Tí, ktorí z neho majú najväčší úžitok, majú odvahu čeliť svojim ťažkostiam namiesto toho, aby ich skrývali na nejakom tmavom mieste svojej mysle a spôsobili si tak hlodavú bolesť ducha.

Väčšina z nás si myslí, že vie, čo je našim problémom; ale skutočne to vieme? Jedným zo spôsobov ako objaviť jeho skutočnú podstatu, je podrobne ho rozpísať. Keď položíme slová na papier, kde sa na ne môžeme pozerať a opravovať ich tak, ako sa bude meniť náš postoj, môže to byť najužitočnejšie v tom, aby sme to videli jasne.

Nemal by to byť nijaký katalóg krívd zo strany druhých, ale pokus o čestné vyjadrenie problému. Tým sa naučíme, že nie všetky problémy zapríčinil niekto druhý, ale aj my.

Pripomienka na dnešný deň

Zoznam dobrých a zlých vecí v mojej situácii mi poskytne nový náhľad. Začnem naprávať svoje problémy tým, že budem meniť seba. Nikdy sa nebudem usilovať nútiť niekoho iného, aby sa zmenil, lebo to by nepomohlo ani jednému z nás.

Modlitba

„S vedomím, že len bezvýhradná úprimnosť ma privedie k sebaporozumeniu, modlím sa k vyššej moci, aby mi pomohla a chránila ma pred tým, aby som podvádzal samého seba.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Pridaj komentár