Archív značiek: Zmena myslenia

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

„Kedysi sme žili vo Walese, krajine s miliónmi oviec. Na poli za domom boli ovce. Majú príznačné tiesňové volanie. Keď sa ocitli v tiesni, vykríkli a my sme to počuli. Raz som našiel ovcu s hlavou uviaznutou v drôtenom plote. Pokúšala sa dostať k tráve na druhej strane plota. Inokedy sme našli ovcu, ktorá sa prevrátila na chrbát. Nevedela sa opäť postaviť, tak som ju chytil za vlnu a vytiahol na nohy. Na pár sekúnd sa na mňa pozrela. Zabľačala a potom odišla. Som si istý, že sa pokúšala povedať: „Ďakujem.“ Raz som dokonca našiel ovcu, ktorá uviazla na strome! Ako sa vyšplhala hore, to neviem, ale zliezť nevedela. Načiahol som sa a pritiahol ju k sebe. Potom som ju spustil na zem. Táto nepovedala nič a utiekla. Ovce bez pastiera sa skrátka dostanú do problémov. Nie sú veľmi inteligentné a nechápu dôsledky nebezpečného správania. Nemám potuchy, prečo o nás Ježiš uvažuje ako o ovciach.

Ježiš sa pozrel na zástup a bolo mu ho ľúto. Ľudia ho celé hodiny nasledovali na odľahlé miesto, kde nebolo čo jesť. Učeníci mali málo jedla, takže si mysleli, že zmenou okolností problém vyriešia. „Pošli ich preč,“ povedali. Ježiš odpovedal: „Vy im dajte jesť.“ Pre nich to bolo nemožné, nie však pre Ježiša. Učeníci boli ako ovce, ktoré potrebovali svojho pastiera. Dali jedlo Ježišovi, on ho požehnal a lámal. Keď ho učeníci rozdávali, jedlo v ich rukách sa rozmnožilo.

O čo tu ide? Ježiš chce cez nás robiť nemožné veci, aby sme zažili premenu srdca. Problémy v živote nemôžeme riešiť neustálymi zmenami okolností. Ježiš však môže prostredníctvom nás vyriešiť problémy, ak mu dáme to, čo máme. Čo máme? Máme srdce, myseľ a svedectvo. Ak dovolíme, aby Ježiš zmenil pravidlá v našom srdci, zmenil naše myslenie a otvoril naše oči pre jeho dielo v našich životoch, uvidíme, ako skrze nás vykoná veľké veci. Každý deň môžeme milovať, odpúšťať, žehnať, ctiť, modliť sa alebo sa starať o aspoň jednu osobu. Keď si stanovíme za cieľ, aby sme každý deň pre jednu osobu boli ako Ježiš a aby sme jej odovzdali naše svedectvo, tento vzťah bude prekvitať. Duchovne môžeme kŕmiť tisíce ľudí. Viem to, pretože s Vicki žijeme túto skúsenosť. Otcova láska premieňa tisíce ľudí. Cítime sa ako vo sne.

Navyše, keď duchovne kŕmite ľudí, máte viac lásky, než títo ľudia dokážu prijať. Máte lásku nazvyš, ktorú môžete odovzdať ďalším. Láska nie je ako peniaze. Keď utratíte peniaze, sú preč, ale keď rozdáte Otcovu lásku, nakoniec jej máte ešte viac, ako ste mali na začiatku. Ježiš začal  s piatimi bochníkmi chleba a dvoma rybami. V rukách učeníkov sa to znásobilo. Päťtisíc mužov sa najedlo a zvýšilo dvanásť košov zbytkov! V Anglicku existuje krátke príslovie:

„Poznal som muža, čo šialený sa zdal.
Čím viac dával, tým viac mal.“

Ty a ja môžeme byť ako ten muž.“

Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 06. júl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Zmena od aktívneho alkoholizmu k triezvosti spôsobuje v našich životoch veľké pozdvihnutie. Je to výzva pre oboch partnerov. Toto zložité prispôsobenie sa vyžaduje úplne nový spôsob zmýšľania.

Počas rokov aktívneho pitia museli partneri alkoholikov preberať na seba množstvo ich povinností. Okrem toho, že museli zarábať, aby sa rodina uživila, museli sa aj starať o deti a o celú domácnosť. Partneri alkoholikov museli často robiť nadčasy, aby naplnili rodinný rozpočet, alebo sa zaobísť bez mnohých nevyhnutností a takisto zastúpiť partnera pri práci okolo domu.

S nástupom triezvosti sa mnohé z týchto úloh menia a od mnohých zvykov sa treba odučiť. Program Al-Anon, ak ho budeme aplikovať každý deň, nám pomôže prispôsobiť sa normálnemu spôsobu života.

Pripomienka na dnešný deň:

Naučím sa, že nemám očakávať príliš skoro príliš veľa a nadovšetko sa naučím, že triezvosť nezmení môjho partnera na super dokonalú ľudskú bytosť, ktorá bude celkom zodpovedať mojim požiadavkám.

Al-Anon mi pomôže navrátiť zdravý spôsob myslenia, aby som dokázal jednať vo svojich rodinných vzťahoch s láskou a porozumením.

Myšlienka:

„Žiadne veľké zlepšenie nie je možné v údele ľudstva dovtedy, kým sa neuskutoční zmena v jeho spôsobe zmýšľania.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ZmenaMyslenia