Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 06. júl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Zmena od aktívneho alkoholizmu k triezvosti spôsobuje v našich životoch veľké pozdvihnutie. Je to výzva pre oboch partnerov. Toto zložité prispôsobenie sa vyžaduje úplne nový spôsob zmýšľania.

Počas rokov aktívneho pitia museli partneri alkoholikov preberať na seba množstvo ich povinností. Okrem toho, že museli zarábať, aby sa rodina uživila, museli sa aj starať o deti a o celú domácnosť. Partneri alkoholikov museli často robiť nadčasy, aby naplnili rodinný rozpočet, alebo sa zaobísť bez mnohých nevyhnutností a takisto zastúpiť partnera pri práci okolo domu.

S nástupom triezvosti sa mnohé z týchto úloh menia a od mnohých zvykov sa treba odučiť. Program Al-Anon, ak ho budeme aplikovať každý deň, nám pomôže prispôsobiť sa normálnemu spôsobu života.

Pripomienka na dnešný deň:

Naučím sa, že nemám očakávať príliš skoro príliš veľa a nadovšetko sa naučím, že triezvosť nezmení môjho partnera na super dokonalú ľudskú bytosť, ktorá bude celkom zodpovedať mojim požiadavkám.

Al-Anon mi pomôže navrátiť zdravý spôsob myslenia, aby som dokázal jednať vo svojich rodinných vzťahoch s láskou a porozumením.

Myšlienka:

„Žiadne veľké zlepšenie nie je možné v údele ľudstva dovtedy, kým sa neuskutoční zmena v jeho spôsobe zmýšľania.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ZmenaMyslenia

Pridaj komentár