Archív značiek: Kristovo telo

Richard Rohr – Na prahu premeny 299.: Ľudia, ktorí dodávajú energiu

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto deväťdesiaty deviaty

„Nie ste radi s ľuďmi, ktorí rozdávajú energiu, namiesto toho, aby ju z vás vysávali? S ľuďmi, ktorí vyžarujú tvorivosť, činorodosť, iniciatívu a sú hlboko zapojení do sveta? Takýchto ľudí človek pozná hneď. V ich prítomnosti sa cíti v bezpečí, plný života a energie. Preto ich vyhľadáva, rovnako ako zástupy vyhľadávajú Ježiša a dnešný ľudia vyhľadávajú skutočne múdre a zrelé ženy a múdrych a zrelých mužov. Ich duchovná autorita je presvedčivá a nepotrebuje žiaden titul, postavenie ani kostým – jednoducho je. Títo ľudia sú živúcimi jadrami Kristovho Tela.

To neznamená, že sú dokonalí. V skutočnosti musí väčšina tvorivých a živých ľudí zniesť svoju porciu zápasov a omylov, avšak spoluprácou s milosťou, so silou a s milosrdenstvom si získali vnútornú autoritu. Sú to ľudia ako žiarovky. Čerpajú a rozdávajú z neobmedzeného Zdroja.

Aký ľudia sú zdrojom energie v mojom živote?
Ako by som s nimi mohol tráviť viac času a učiť sa od nich?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 330.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny 280.: Dvaja musia ustúpiť jednému novému

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty

„“Svojou obeťou odstránil zákon ustanovení a predpisov, aby z tých dvoch, z žida i pohana, stvoril jedného nového človeka, a tak nastolil pokoj. Obidvoch uzmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo“ (Ef 2; 14-16).

14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom.“ (Slovenský ofic. preklad).

Úlohou pre tých z nás, kto máme nejaké postavenie v mocenských alebo vzdelávacích štruktúrach, či nejakú autoritu, je vyslobodzovať slabých a utláčaných z nespravodlivosti a podeliť sa s nimi o tie mnohé výhody, z ktorých sa tešíme v našom „rozvinutom“ svete. Slabí a chudobní zase majú za úlohu vyslobodzovať nás z našich ilúzií a z našej nevedomosti. Musia nám taktiež ponúknuť nejaký alternatívny svetonázor k púhemu kapitalizmu, zábave a presadzovaniu seba samých.

Niekedy my napadá, že rozdeľovanie na mužské a ženské pohlavie, na Západ a Východ, liberálov a konzervatívcov, na tých so svetlou a tmavou pleťou i rozdiel medzi oboma hemisférami mozgu bude musieť ustúpiť niečomu novému a omnoho lepšiemu. Ani jedna zo znesvárených strán súčasných problémov sa nehodlá vzdať svojho názoru. Ale ak neuznáme skutočnosť Kristovho tela, Božieho miláčika, stratíme schopnosť predstaviť si sami seba – či druhých ľudí – ako jeden celok.

U koho je pre mňa ťažké predstaviť si, že i tento človek je úžasný a Bohom milovaný?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 309.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov