Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 29.09. 2020.

Utorok 29.9.20
„Narodil som sa v Londýne v povojnovej Británii. Vojna bola síce vyhratá, no za vysokú cenu. Toľko zranených a mŕtvych, toľko zničeného majetku, toľko otrasených nádejí a snov. Môj otec bojoval vo vojne od začiatku do konca. Tých šesť rokov malo na mladého muža zásadný vplyv a spôsobilo jeho emocionálnu zmenu. Mama mi povedala, že ako normálneho mladého muža som ho nikdy nepoznal. Myslím si, že môj otec po skončení vojny ešte dlho bojoval – vo svojom srdci. Nenávidel Nemcov za začatie vojny, pohŕdal Francúzmi, že sa príliš ľahko vzdali, a bál sa Rusov, ktorí hrozili rozpútaním ďalšej vojny. Jediní ľudia, ktorých mal rád, boli Briti. Jediní Briti, ktorých mal rád, boli moja matka a brat. Traumatické zážitky ovplyvňujú životy dlho potom, čo sa skončili. Aká škoda! Mohol mať oveľa pokojnejší život, keby dokázal zanechať svoje vojnové zážitky a začať odznova – ale to pre neho nebolo možné. Pamätám si ho ako nedostupného a utiahnutého, s častými výbuchmi zlosti.

Kedysi sa odohrala vojna medzi Satanom a archanjelmi. Vojna bola vyhratá, ale za vysokú cenu. Satan a jeho padlí anjeli boli zvrhnutí na zem, kde naďalej žijú, akoby vojna stále pokračovala. Démoni nenávidia anjelov, pretože ich porazili, pohŕdajú ľuďmi, pretože sa príliš ľahko vzdávame a boja sa Božích detí, pretože sa nimi nenecháme poraziť. Pravdou je, že bitka bola vybojovaná a vyhratá. Satan dokáže vplývať na Božie deti len vtedy, keď sa ho boja. Prebieha boj o srdcia a mysle ľudí, ale Ježiš už má víťazstvo pre tých, ktorí v neho dôverujú.

Čo teda s touto duchovnou vojnou? Máme si obliecť plnú Božiu výzbroj a potom stáť – Ef 6,11. Nemusíme bojovať, stačí stáť. Keď stojíme na Božích prisľúbeniach, diabol utečie. Prijmi lásku nášho Nebeského Otca a jeho dokonalá láska vyženie tvoj strach. Zabudni na bitky, ktoré sú za tebou, a bež za cenou večného života, ktorú zaručene dostaneš.“

Pridaj komentár