Archív značiek: Vzťahy

Myšlienky

Christianity is not a religion that gives some people a ticket to heaven and makes them judgmental of all others. Rather, it’s a call to a relationship that changes all our other relationships. Jesus told us a new relationship with God also brings us into a new relationship with our neighbor, especially with the most vulnerable of this world, and even with our enemies.

Kresťanstvo nie je náboženstvo, ktoré dáva niektorým ľuďom vstupenku do neba a odsudzuje všetkých ostatných. Je to skôr výzva na vzťah, ktorý mení všetky naše ostatné vzťahy. Ježiš nám povedal, že nový vzťah s Bohom nás tiež privádza do nového vzťahu s našimi blížnymi, najmä s tými najzraniteľnejšími na tomto svete, a dokonca aj s našimi nepriateľmi.

Richard Rohr

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 06.11. 2020.

Piatok

„Ak je niekto duchovným synom alebo dcérou, prirodzene príjme hodnoty svojho duchovného rodiča. Ako Pavol hovorí, stanú sa napodobňovateľmi svojho duchovného rodiča. Ak niekto odmietne hodnoty svojho duchovného rodiča, potom sa stane duchovnou sirotou, žijúcou vo svete bez podriadenia sa duchovnej autorite, ktorú sa kedysi rozhodol nasledovať. Pavol spozoroval, že niektorí z Filipanov sa asi stretli len preto, iba aby si naplnili žalúdok chlebom. Iní sa možno stretli, aby radšej zakúsili telesnú alebo sexuálnu lásku, miesto duchovnej lásky. Ich skutky boli hanebné; ich mysle naplnené pozemskými vecami. Ale Pavol povzbudil svoje duchovné deti, aby si cenili duchovné veci, aby stáli pevne v Pánovej láske, a necenili si tak pozemské radosti. V nebeskom kráľovstve sú tie najvzácnejšie veci, ktoré človek má, sú to jeho vzťahy. A Pavol sa tešil duchovným vzťahom lásky s mnohými vo Filipách. Volal ich milovanými, svojimi bratmi a sestrami, svojou radosťou a svojou korunou. Boli pre neho veľmi vzácni. 

Ježiš rozpráva príbeh o hodnotách v Lukášovom evanjeliu, v 16. kapitole. Ak sme Božie deti, tak ho chceme napodobňovať. Takže aké sú jeho hodnoty? V tomto príbehu je nepoctivý správca, ktorý podvádza svojho pána; cení si moc, bohatstvo a telesné pohodlie. Tak čo môže urobiť, keď ho jeho pán prepustí, a nebude mať kde bývať? Rozhodol sa získať si priazeň dlžníkov svojho pána tým, že znížil ich dlžoby v nádeji, že mu dajú ubytovanie, keď stratí prácu. Takže podvádza svojho pána. Keď to pán zistil, jeho reakcia je veľmi prekvapujúca. Svojho správcu nekritizujte ani netrestá. Nie! On ho chváli. Prečo by to robil? 

Ten pán je Božím dieťaťom. Cení si vzťahy nadovšetko ostatné. Túži mať dobré vzťahy so svojimi dlžníkmi, ale oni sa ho boja. Keď tento nepoctivý správca zníži sumu, ktorú dlžníci dlhujú jeho pánovi, myslia si, že jedná v mene svojho pána. Milujú svojho pána viac, pretože niečo z ich dlhu bolo odpustené. Konečne pán dosiahol to, čo naozaj chcel, dobré vzťahy so svojimi dlžníkmi. Duchovní ľudia si cenia duchovné veci viac ako tie pozemské. Aj keď ten správca bol pozemský, a konal nečestne, jeho duchovné ovocie bolo dobré. Toto je príklad Zákona nezamýšľaných dôsledkov. Tí, ktorí si cenia duchovné veci často vidia dobré duchovné dôsledky vyplývajúce zo zlých okolností. 

Chcel by si byť napodobňovateľom Krista, Pavla a pána z tohto príbehu? Ak si ceníš vzťahy, môžeš každý deň urobiť úspešným. Odpusti svojim dlžníkom; ktorí si ťa nevážili, ktorí ťa podviedli, ktorí ti klamali a ktorí ťa zranili. Začni s ľuďmi, ktorí sú ti najbližší. A budú ťa milovať viac ako predtým. Ako Ježiš raz povedal: “Tí, ktorým bolo viac odpustené, viac milujú.” Jedného dňa sa budeš usmievať, keď ťa niektorý z nich bude napodobňovať. A Pavol a Ježiš ťa nazvú svojím milovaným, svojím bratom alebo sestrou, svojou radosťou a korunou.“

Vlastná úvaha

Vyzerá to ako skvelý plán! A predsa to nie je ľahké, ani príjemné. Duchovný rodič – to znie tak vznešene a predstavíme si pod tým pojmom múdreho starca – ale, čo keď je sám nezrelý, vnútorne nekonzistentný a neskúsený na duchovnej ceste? U duchovného rodiča predpokladáme, že zašiel po duchovnej ceste ďalej než ten, ktorý je jeho duchovným dieťaťom. Ako inak by ho mohol viesť, či sprevádzať? Tiež predpokladáme, že takýto duchovný otec je človekom hlbokej pokory a úcty k druhému so schopnosťou porozumieť a vcítiť sa.

A teraz k realite! Toto sú všetko len naše predstavy o ideály duchovného otca.
V realite je to človek ako každý iný, hoci jedinečný. Robí chyby a to aj závažné chyby a to aj v duchovnom sprevádzaní a vedení svojich duchovných detí. Tomu sa nevyhne žiaden duchovný otec a bude sa s tým musieť naučiť žiť – s tým, že na niečo sám nestačí – s tým, že nerozumie svojmu duchovnému dieťaťu – s tým, že spravil závažnú chybu a už ju nemá ako vrátiť späť – s tým, že jeho duchovné deti ho na duchovnej ceste predstihli a on im nestíha…

A tak sa dostávame k podstate tejto úvahy:

Naši duchovní otcovia nás budú zraňovať zlom, ktoré nám vykonajú, či nám spôsobia. Našou úlohou je prijímať od Boha dar odpustenia pre nich – aby sme my mohli odpustiť im, na to my sami nestačíme.

Druhá časť tejto úvahy by mohla mať takýto záver:

Duchovný otcovia budú potrebovať skôr či neskôr spracovať a transformovať vo svojom živote už vyššie zmienené veci:
– s tým, že na problém tohto môjho duchovného dieťaťa sám nestačím (Boh ma pozýva do spolupráce s inými ľuďmi)
– s tým, že nerozumiem svojmu duchovnému dieťaťu, neviem sa doň vcítiť
– s tým, že som spravil závažnú chybu v duchovnom sprevádzaní a už ju nemá ako vrátiť späť
– s tým, že moje duchovné deti ma na duchovnej ceste predstihli a ja im nestíham

Úvaha druhá
Odpustenie bolí, lebo sa trhá niečo z nášho srdca, čo tam nepatrí. Odpustenie je ťažké. Kto zažil hlboké zranenia a zrady od ľudí, ktorým veril, pozná, že len dôjsť k tomu – chcieť odpustiť – sú často roky bolestivej práce (Božej práce) na jeho vlastnom srdci.

Zamyslenia hoxarovcov Pondelok 21.10.2019

Pondelok 21.10.2019

Ktosi zo zástupu (t.j. niekto, s kým Ježiš nemal blízky vzťah) mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“

Prekvapuje ma opovážlivosť toho muža. Snažil sa Ježišovi prikázať, čo má robiť. Chýbala mu zdvorilosť. Nepovedal „prosím“. Dal Ježišovi pokyn. Koľkokrát sme v našich modlitbách nariadili Bohu, čo má robiť? Alebo, ako často sme ho žiadali o vysvetlenie? „Prečo si dopustil, aby sa toto stalo?“ Ježiš však muža ani nepokarhal, ani neposlúchol. Položil mu jednoduchú otázku: „Priateľu, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ Odpoveď je, že Otec dal Ježišovi všetku moc v nebi i na zemi. Má moc súdiť, pretože jeho Otec mu ju dal. Neprišiel však svet odsúdiť, ale zachrániť. Ježiš je synom svojho Otca. Ak Otec nechce súdiť svoje deti (v Starom zákone bol sudcom), tak to nechce robiť ani Ježiš. Robí len to, čo vidí robiť svojho Otca. Muž zo zástupu nemá pre Ježiša odpoveď. Ale prijal od Ježiša lásku. Ježiš ho nazval „priateľu“. Odišiel s tým, čo skutočne potreboval. Nie peniaze, ale lásku. Opäť raz vidíme, že Ježiš nám nie vždy dá to, o čo prosíme, no dá nám to, čo potrebujeme.

Ježiš sa obrátil k zástupu a povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!“ Prečo? Pretože je možné hromadiť materiálne veci, ale nie je možné vziať si ich do neba. Niekto iný ich dostane ako dedičstvo. Je lepšie byť bohatý tým, na čom záleží Bohu. Bohu záleží na láske. Záleží mu na vzťahoch. A ak si vytvoríte priateľstvá na zemi, budete ich mať aj v nebi. Pri inej príležitosti Ježiš povedal: „Používajte peniaze na vytváranie priateľstiev.“ (Aby ste mali priateľov v nebi.) Povedal tiež: „Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj peniazom.“ Buď budete používať peniaze na získavanie priateľov, alebo budete používať priateľov na získavanie peňazí. Jeden spôsob konania funguje. Druhý nie. Ak nazhromaždíte veľa dobrých vzťahov, budete sa z nich tešiť vo večnosti. Ale ak nazhromaždíte peniaze, prenecháte ich druhým. Nebudete môcť ani len sledovať, ako sa druhí tešia z ich užívania.

Poznáte niekoho, koho by ste mohli požehnať nečakaným darom? Pre smädného človeka je cenný aj pohár vody. Určite je niekto, kto je smädný po troške pozornosti a náklonnosti. Opýtajte sa Otca, koho by rád požehnal a on otvorí oči vášho srdca voči niekomu, koho miluje.