Zamyslenia Hoxarovcov Sobota 26.10. 2019.

Sobota 26.10.2019
Máš nejakú mierku na hriech? V očiach viacerých ľudí majú niektoré hriechy väčšiu váhu ako ostatné. Niekto si môže povedať, že sa dopustil len nevinnej lži. To znamená, že povedal niečo, čo nebola pravda, ale spravil to preto, aby niekoho neurazil, alebo mu neublížil. Alebo si niekto pri prekročení rýchlosti v aute upraví rýchlosť, ktorou išiel, keď ho zastavili policajti (“Išiel som len 53 km/h”), aby mal zo seba lepší pocit. Pre niektorých ľudí sú hriechy spojené so sexualitou na vrchole tejto mierky a za to si nesú obrovskú vinu.   

Pred nejakým časom predpovedali hurikán, ktorý smeroval na mesto Houston v Amerike. Myslela som si, že je to Boží súd za všetky zlé veci, ktoré sa tam dejú. (Mala som tiež mierku hriechu, v ktorej som umiestnila Ameriku vyššie ako Anglicko). Hneď ako som si uvedomila súd v mojom zmýšľaní, prosila som Boha o odpustenie a začala som sa modliť, aby hurikán nespôsobil škody v tejto oblasti. Zaujímavé bolo, že hurikán stratil na sile a odvrátil sa od mesta. Nehovorím, že to spôsobili moje modlitby. Som si istá, že sa za to modlilo veľa ľudí. 

Ježiš nemá takúto mierku na hriech. Všetci sme zhrešili a nie sme hodní Božej milosti. Tento hriech vytvára bariéru medzi nami a Bohom. Ježiš prišiel vyriešiť problém hriechu, aby sme mohli byť slobodní od odsúdenia. Vo svete máme dva zákony. Zákon ducha života a zákon hriechu a smrti. Prvý zákon je mocnejší ako ten druhý, pretože Ježiš porazil hriech a smrť na kríži a tak nám získal život a milosť. 

Starý zákon bol zákonom hriechu a smrti. Ustanovil, čo je správne a spravodlivé. Všetci poznáme tento zákon. Veľa z nás volá: “To nie je fér.” Často tiež vynášame súdy nad ostatnými ale aj nad nami samými. Tieto súdy zakladáme na našom hodnotení toho, čo je správne a čo nesprávne. Počúvame obvinenia žalobcu, ktorý hovorí do našich myšlienok. Súhlasíme s jeho negatívnymi myšlienkami a tak sa vzďaľujeme od Otca. 

Ježiš zaplatil plnú cenu požadovanú v Starom zákone, takže môžeme žiť pod zákonom ducha života. Prijímame nezaslúženú milosť a máme v Ježišovi obhajcu, ktorý nás obhajuje pred Otcom. On hovorí pozitívne a povzbudzujúce slová do našich myšlienok a prináša nám útechu. Výsledkom toho je, že máme život. 

Cítiš sa odsúdený? Často počúvame kritiku od ostatných a cítime sa nedostatoční, vinní a odsúdení. Niekedy s týmito ľuďmi súhlasíme a zatracujeme sami seba. Aj keď odsúdenie môže prichádzať z rôznych strán, môžeme si byť istí, že neprichádza od Ježiša. Ježiš povedal žene pristihnutej pri cudzoložstve, ktorej vina bola zjavná: “Nikto ťa neodsúdil?” “Nikto.” odpovedala. “Ani ja ťa neodsudzujem.”

Odpustíš iným za to, že ťa odsúdili? Odpustíš sebe za tie veci, v ktorých si odsúdil sám seba? Prijmeš jeho milosť a milosrdenstvo a vstúpiš tak do kráľovstva života a milosti?

Pridaj komentár