ZAMYSLENIA HOXAROVCOV Nedeľa 20.10. 2019.

Nedeľa 20.10. 2019

Keď som bola dieťa, chodievala naša rodina do oblasti Lake District, kde je veľa jazier a kopcov. Milovala som čas, ktorý sme tam strávili. Možno preto je 121. žalm môj najobľúbenejší. Nepochopila som však správne tieto slová a myslela som si, že pomoc nájdem  v horách, veď koniec koncov to bolo dobré miesto. Až neskôr som pochopila, že pomoc prišla od Boha a ešte neskôr, že Všemohúci Boh je môj Otec.

Mojžiš čelil ťažkej situácii. Na Izraelitov zaútočili nepriatelia a ľudia boli zraniteľní. Vyšiel teda na horu a modlil sa. Bitka prebiehala dobre, až kým sa Mojžiš neunavil. Keď spustil ruky, nepriateľ začal vyhrávať. A tak s ním Áron a Hur zostali a podopierali mu ruky. Držal ruky vysoko v modlitbe, až kým bol nepriateľ porazený.

Ježiš rozprával príbeh vdovy, ktorá neustále vznášala prosby voči nespravodlivému sudcovi. Nakoniec jej prosbám podľahol. Možno chcel pokojný život. Aj keď sa možno nezaujímal o Boha, obával sa, že by sa pokazila jeho povesť kvôli jeho nečinnosti. Koniec koncov, všetci vedeli, že Boh je otcom sirôt a ochrancom vdov (Žalm 68). Ježiš dal do protikladu nespravodlivého sudcu s Bohom. Otec sa stará o zraniteľných, utláčaných, tých, ktorí sú v tiesni a v ťažkej situácii. Vidíme to na Ježišových skutkoch a postojoch počas celej jeho služby. Ježiš odrážal svojho Otca vo všetkom, čo urobil. Postará sa o svojich vyvolených, o nás.

Boh dáva spravodlivosť svojim vyvoleným, ale nie nevyhnutne v časovom rozsahu, ktorý očakávame. Je zaujímavé, že jediné miesto, kde Lukáš použil slovo „vyvolený“, bolo, keď Ježiš visel na kríži. Poprední muži sa mu posmievali a vraveli: „Iných zachraňoval, nech zachráni aj seba, ak je Boží Mesiáš, ten vyvolenec.“ Ježiš potom strávil tri dni v pekle, kým bol znova vzkriesený! Ježiš povedal, že rýchlo prinesie spravodlivosť. Moja myšlienka rýchlo je „teraz“. Ale to sa nezhoduje s Božou predstavou „rýchlo“. Nerozumieme Božiemu načasovaniu, ale môžeme veriť, že je dokonalé.

Nájde Ježiš vieru, keď sa vráti? Áno, nájde. Na túto otázku si sám odpovedal. Počas svojej služby pochválil stotníka, hriešnu ženu, ktorá pomazala jeho nohy, krvácajúcu ženu, ktorá sa dotkla jeho plášťa, malomocného samaritána, tých, ktorí spustili ochrnutého priateľa cez strechu a slepého, pre ich vieru. Vtedy existovala viera na Zemi, často na nečakaných miestach. Keď sa Ježiš vráti, aj vtedy tu bude viera. Veď potrebujeme iba horčičné semienko viery, aby prinieslo ovocie.

Si v ťažkej situácii? Cítiš sa zraniteľný alebo bezmocný? Čelíš nespravodlivým autoritám? Máš pocit, že si v bitke? Bez ohľadu na to, ako veľmi odradený alebo zúfalý sa cítiš, Ježiš ťa povzbudzuje k modlitbe. Ak si unavený, potom ako Mojžiš požiadaj ostatných, aby ťa držali v modlitbe.

Naša pomoc je od nášho Otca, takže buď požehnaný nádejou.

Pridaj komentár