Al-Anon 10. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Keď nováčik v Skupine povie sponzorovi svoj príbeh o konflikte so závislým, či našim človekom s problémom, musíme si uvedomiť, že je to len jedna strana tohto príbehu.

Najprv sú tieto hlásenia našich krívd vysoko podfarbené a zdramatizované našim vlastným zmätkom. Malé incidenty môžu byť nafúknuté; neustále napätie, hnev a frustrovanosť nám bránia v racionálnom pohľade.

Rast v Skupine nás privádza k súcitnému chápaniu závislého hlbokej viny a nešťastia, ako i problému nášho „človeka s problémom. Keď každodenne aplikujeme program vo svojom živote, sme ochotní uznať, že na rodinných problémoch musíme mať svoj podiel aj my.

Pripomienka na dnešný deň:

Výzva Skupiny pre mňa je v tom, aby som dobrovoľne zrušil svoje vlastné myšlienky krivdy voči iným, hlavne voči závislému; aby som čelil príčinám, spôsobeným z veľkej miery mojou vlastnou mizériou a veril, že môžem urobiť veľa preto, aby som svoj život zlepšil vykorenením mojich vlastných nedostatkov.

Myšlienka:

„Ak ti spôsobuje bolesť vonkajšia príčina, sám sa z nej osloboď. Keď okolnosti zapríčiňujú, že si znepokojený, rýchlo sa navráť k sebe; nezostávaj rozladený s Bohom vesmíru.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

Pridaj komentár