Al-Anon 07. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Predpokladajme, že v snahe „urobiť si prestávku“ od neustále vírivých myšlienok si ticho sadnem, aby som premýšľal o slove ohľaduplnosť. Znamená oveľa viac než obyčajnú zdvorilosť; môžete byť zdvorilí bez zrniečka osobnej lásky. Na druhej strane ohľaduplnosť je vyjadrením lásky, úprimného záujmu o pohodlie iného človeka, o jeho pokoj mysle a pohodu. Dokonca aj usmernenie popleteného cudzinca môže byť činom ohľaduplnosti, ak sa budem snažiť o jasnú a upokojujúcu odpoveď.

Praktizovanie ohľaduplnosti v našich domácnostiach nám poskytuje veľa príležitostí k tomu, aby sme každý deň šírili lásku aj v tých najdrobnejších prejavoch. Napriek tomu ju často prehliadame v rutinných kontaktoch s tými, ktorých milujeme.

Pripomienka na dnešný deň:

Využijem každú príležitosť, aby som bol ohľaduplný k svojim najbližším, aj k tým, ktorí sú mimo mojej sféry. Teplo a láskavosť ohľaduplnosti vyberie žihadlo hnevu a dodá dôstojnosť a dôležitosť členom mojej domácnosti tak, že sa budú cítiť bezpeční a milovaní.

Myšlienka:

„Ohľaduplnosť spôsobuje, že život je menej nepríjemný. Neporozumenia sa strácajú; život je zbavený odvrátiteľných prekážok.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Ohľaduplnosť #Zdvorilosť #OsobnáLáska #Láska #ÚprimnýZáujemOPohodlieDruhého #Dôstojnosť #ŽihadloHnevu #Hnev #ŠíriťLásku #ÚprimnýZáujemOPokojMysle #ÚprimnýZáujemOPohodu

Pridaj komentár