Al-Anon 04. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„V Skupine si postupne uvedomujeme dôležitý vplyv, ktorý má modlitba v našich životoch. Predstava modlitby (ako, prečo, kedy) si z našej strany vyžaduje určité uvažovanie.

Keby som sa modlil: „Nech sa stane moja vôľa“, nebolo by to presne to isté, čo hovorím, keď prosím Boha, aby urobil to, čo chcem ja? Keby som mal dostať to, za čo sa modlím, uspokojilo by ma to a urobilo naozaj šťastným? Viem vždy, čo je pre mňa najlepšie?

Modlitba teda nie je tým, že budem dávať Bohu pokyny, ale je to prosba, aby som spoznal Jeho vôľu.

Pripomienka na dnešný deň:

Nemalo by pre nás byť také ťažké prijať zrejmú skutočnosť, že niekoľkí z nás vedia, čo naozaj chceme, no nikto z nás nevie, čo je pre nás najlepšie. Toto poznanie zostáva v Božích rukách. Je to ten najlepší dôvod, aby sme svoje modlitby ohraničili na prosby o vedenie, o otvorenú myseľ, aby sme ho mohli prijať a o odvahu a dôveru používať ho.

Modlitba:

„Modlím sa, aby som dokázal trpezlivo očakávať poznanie Božej vôle pre môj život.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#Modlitba

Pridaj komentár