Al-Anon 20 máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

20. máj

„V AA sa hovorí, že alkoholik, ktorý sa koncentruje na štúdium a aplikáciu dvanástich krokov, je pripravený v programe dobre napredovať.

Rovnako to platí pre nás v Al-Anon. Aj my potrebujeme každý deň stráviť určitý čas tým, že budeme uvažovať o úžasnom svetle, ktorým kroky osvetľujú všetky naše ľudské problémy. Ani alkoholik, ani nealkoholik neohraničuje svoje túžby len na triezvosť; to je len začiatok. Kroky sú vodcom k celkovému dobrému životu. Takto by sme sa pripravili o vzácne dobrodenie v tom, že by sme si neuvedomili, čo pre nás môžu urobiť.

Pripomienka na dnešný deň

Keď si prečítam jeden z krokov a hlboko o ňom premýšľam, zisťujem, že mi otvára dvere k novým náhľadom. Keď si ten istý krok prečítam znovu, opäť mi odkrýva nové duchovné pohľady. Zdá sa, akoby sa prekopávali do nášho vedomia a odkrývali nám úžasný potenciál pre dobro vo všetkých našich vzťahoch v živote.

Myšlienka

„Keby som mal každý deň len pol hodiny na stíšenie osamote, zasvätil by som ho štúdiu dvanástich krokov, aby sa nakoniec stali integrálnou súčasťou môjho myslenia.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Pridaj komentár