Al-Anon 20. marec

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Vyššia moc, o ktorej čítame v dvanástich krokoch, je duchovný pojem. Môžeme o nej rozmýšľať ako o Bohu – Dobrote, Moci, Láske, Duchu, Otcovi a Priateľovi alebo to môže byť jednoducho len skupina Al-Anon, kde sme sa konečne našli. Keďže sme ochotní uznať, že niečo alebo niekto je väčší ako sme my, stáva sa z toho duchovná záležitosť. Samotná skutočnosť nášho kapitulovania, našej pokory spôsobuje, že je to duchovná oblasť. Veci sa v našom živote začnú diať vtedy, keď prijmeme skutočnosť, že existuje moc, ktorá je vyššia a múdrejšia ako sme my. Niečo sa začne diať vtedy, keď sa pre naše každodenné vedenie obrátime na duchovnú moc.

Pripomienka na dnešný deň

Je to moja dôvera vo vyššiu moc, ktorá vo mne pracuje, čo uvoľňuje a aktivuje moju schopnosť urobiť môj život radostnejším a uspokojujúcejším. Nemôžem to dosiahnuť tým, že sa budem spoliehať na seba a na svoje ohraničené myšlienky.

Myšlienka

“Nech je každá duša poddaná vyššej moci, lebo nie je nijakej moci okrem Boha.” (List Rímskym)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Pridaj komentár