Archív značiek: Siedmy krok

Al-Anon 21. jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Keď ma uvažovanie o kroku štyri, päť a šesť presvedčilo, že som pripravený oslobodiť sa od prekážajúcej vady môjho charakteru, nasledujúci krok sedem hovorí, aby som poprosil Boha, aby to odo mňa odstránil.

Krok sedem je o aplikácii odstránenia všetkých mojich nedostatkov, ale každý z nich musím vyriešiť osobitne, keď ho budem prejavovať vo svojich každodenných aktivitách. Musím neustále prosiť Boha, aby ma od nich oslobodil.

Pripomienka na dnešný deň:

Nebudem od seba očakávať príliš veľa a nebudem očakávať ani to, že sa naraz zlepším a že to dokážem bez pomoci mojej vyššej moci. Musím si neustále pripomínať, aby som prijímal jej pomoc vo všetkom, o čo sa snažím.

Ak sa napríklad usilujem byť neustále tolerantný a milý naproti každému, skoro sa to stane automatickou reakciou bez ohľadu na to, aké nepríjemné môžu byť vonkajšie okolnosti. Tento nový postoj podfarbí všetko, čo budem robiť a spôsobí, že budem prijateľnejší naproti sebe aj iným.

Myšlienka:

„Pokorne sme ho požiadali, aby odstránil naše nedostatky.“ (Prvé slovo je pre siedmy krok kľúčové.)“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#SiedmyKrok