Archív značiek: Boží hlas

Richard Rohr – Na prahu premeny 261.: Otec viery

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty prvý

„Muž, ktorý prijíma konvencie šplhania po kariérnom rebríčku, ktorý sa chytí na mýtus úspechu, bohatstva a moci, sa stáva tragickým hrdinom v kultúre konformity. Obvykle sa to mužom stáva vo veku medzi dvadsiatimi a tridsiatimi piatimi rokmi, keď usilovne robia to, čo im ich kultúra hovorí, že by robiť mali. Väčšina mužov v tejto fáze v skutočnosti nevie, kým je. Vedia len, kým by mali byť a čo by mali robiť. Snaha naplniť očakávania sa môže premeniť v pascu, z ktorej uniknúť môže trvať celý zvyšok života.

Abrahám sa vzdal svojej pôdy, rodiny, bohatstva i povesti: „Odíď zo zeme, zo svojho rodiska a z domu svojho otca do zeme, ktorú ti ukážem“ (Gn 12; 1). Abrahám zareagoval na podvratný Boží hlas, ktorý by dnešnému americkému mužovi nedával absolútne žiaden zmysel. Tri z veľkých svetových náboženstiev nazývajú Abraháma Otcom svojej viery, ale väčšina stúpencov týchto náboženstiev s Abrahámovou cestou vôbec nesúhlasí.

Robím stále to, čo mi iné hlasy (mimo hlas Boží) hovoria, že by som robiť mal – alebo som vstúpil na cestu podobnú tej Abrahámovej?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 290.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 11.01. 2021.

Pondelok 11.1.2021

Boh hovorí. Na počiatku prehovoril a nastalo stvorenie. V celom Starom zákone hovoril prostredníctvom prorokov. V evanjeliách hovoril prostredníctvom Ježiša, svojho syna, a potom pokračoval v rozprávaní cez Pavla a ďalších autorov Nového zákona. Boh sa nemení, a tak hovorí stále. Možno aj preto vraví: „Stíšte sa a počúvajte“. Zistila som, že keď si vyhradím čas na to, aby som sa stíšila a počúvala, dokážem ho počuť zreteľnejšie a častejšie. Je ťažké počuť niekoho hovoriť v preplnenej, hlučnej miestnosti alebo pri dopravnom hluku. Je preto užitočné utiahnuť sa na tiché miesto a počúvať. Ježiš to tak robil, je dobré ísť v jeho šľapajách.

Starý zákon predchádzal Ježiša a jeho príchodom sa naplnil. Ježiš Kristus je dokonalá teológia. Takže ak nájdeme v Písme nejaké nejasnosti alebo chceme poznať definitívnu pravdu, môžeme sa obrátiť na Ježiša a skúmať, čo hovoril a čo robil. Keď jeho slová čítame v evanjeliách a Zjavení, počúvame Boží hlas.

Autor Listu Hebrejom nám hovorí, kým je Ježiš:
Je to Boží Syn, Všemohúci Boh je jeho Otec.
Je nadradený anjelom.
Je „dedičom všetkého“, takže sme jeho dedičstvom.
Je tvorcom vesmíru.
Vyžaruje Božiu slávu.
Dokonale zosobňuje Boha Otca. Ak ste videli alebo počuli Ježiša, potom ste videli alebo počuli Otca.
Všetko udržuje tým, čo hovorí – svojím slovom.
S konečnou platnosťou sa vysporiadal s problémom hriechu.
Sedí po Božej pravici, s mocou a autoritou.
Je hoden uctievania.

Bol v plnosti človekom, takže nás pozná a spolucíti s nami v našich ťažkostiach a slabostiach. Rozumie nám, pretože trpel rovnako ako my. Vo všetkom, čo robil, môžeme vidieť, ako s láskou vystiera ruky ku všetkým, ktorých stretol. Keď potrebujeme jeho útechu a lásku, je tu s nami. Je v plnosti Bohom, takže keď potrebujeme jeho pomoc a ochranu, môžeme si byť istí, že je tu s nami a pre nás.

Kým je pre teba Ježiš?“