Richard Rohr – Na prahu premeny 261.: Otec viery

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto šesťdesiaty prvý

„Muž, ktorý prijíma konvencie šplhania po kariérnom rebríčku, ktorý sa chytí na mýtus úspechu, bohatstva a moci, sa stáva tragickým hrdinom v kultúre konformity. Obvykle sa to mužom stáva vo veku medzi dvadsiatimi a tridsiatimi piatimi rokmi, keď usilovne robia to, čo im ich kultúra hovorí, že by robiť mali. Väčšina mužov v tejto fáze v skutočnosti nevie, kým je. Vedia len, kým by mali byť a čo by mali robiť. Snaha naplniť očakávania sa môže premeniť v pascu, z ktorej uniknúť môže trvať celý zvyšok života.

Abrahám sa vzdal svojej pôdy, rodiny, bohatstva i povesti: „Odíď zo zeme, zo svojho rodiska a z domu svojho otca do zeme, ktorú ti ukážem“ (Gn 12; 1). Abrahám zareagoval na podvratný Boží hlas, ktorý by dnešnému americkému mužovi nedával absolútne žiaden zmysel. Tri z veľkých svetových náboženstiev nazývajú Abraháma Otcom svojej viery, ale väčšina stúpencov týchto náboženstiev s Abrahámovou cestou vôbec nesúhlasí.

Robím stále to, čo mi iné hlasy (mimo hlas Boží) hovoria, že by som robiť mal – alebo som vstúpil na cestu podobnú tej Abrahámovej?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 290.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár