Archív značiek: Počúvať

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 11.01. 2021.

Pondelok 11.1.2021

Boh hovorí. Na počiatku prehovoril a nastalo stvorenie. V celom Starom zákone hovoril prostredníctvom prorokov. V evanjeliách hovoril prostredníctvom Ježiša, svojho syna, a potom pokračoval v rozprávaní cez Pavla a ďalších autorov Nového zákona. Boh sa nemení, a tak hovorí stále. Možno aj preto vraví: „Stíšte sa a počúvajte“. Zistila som, že keď si vyhradím čas na to, aby som sa stíšila a počúvala, dokážem ho počuť zreteľnejšie a častejšie. Je ťažké počuť niekoho hovoriť v preplnenej, hlučnej miestnosti alebo pri dopravnom hluku. Je preto užitočné utiahnuť sa na tiché miesto a počúvať. Ježiš to tak robil, je dobré ísť v jeho šľapajách.

Starý zákon predchádzal Ježiša a jeho príchodom sa naplnil. Ježiš Kristus je dokonalá teológia. Takže ak nájdeme v Písme nejaké nejasnosti alebo chceme poznať definitívnu pravdu, môžeme sa obrátiť na Ježiša a skúmať, čo hovoril a čo robil. Keď jeho slová čítame v evanjeliách a Zjavení, počúvame Boží hlas.

Autor Listu Hebrejom nám hovorí, kým je Ježiš:
Je to Boží Syn, Všemohúci Boh je jeho Otec.
Je nadradený anjelom.
Je „dedičom všetkého“, takže sme jeho dedičstvom.
Je tvorcom vesmíru.
Vyžaruje Božiu slávu.
Dokonale zosobňuje Boha Otca. Ak ste videli alebo počuli Ježiša, potom ste videli alebo počuli Otca.
Všetko udržuje tým, čo hovorí – svojím slovom.
S konečnou platnosťou sa vysporiadal s problémom hriechu.
Sedí po Božej pravici, s mocou a autoritou.
Je hoden uctievania.

Bol v plnosti človekom, takže nás pozná a spolucíti s nami v našich ťažkostiach a slabostiach. Rozumie nám, pretože trpel rovnako ako my. Vo všetkom, čo robil, môžeme vidieť, ako s láskou vystiera ruky ku všetkým, ktorých stretol. Keď potrebujeme jeho útechu a lásku, je tu s nami. Je v plnosti Bohom, takže keď potrebujeme jeho pomoc a ochranu, môžeme si byť istí, že je tu s nami a pre nás.

Kým je pre teba Ježiš?“

Richard Rohr: Spásonosné vypočutie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto tridsiaty priaty

„Musíme sa naučiť, ako jeden druhého počúvať bez toho, aby sme sa sústredili, či aby sme si už dopredu formulovali v duchu odpovede. Asi by sme sa mali naučiť, ako udržať dlhšie pauzy a odpustiť si tie pohotové repliky, ktorými napodobňujeme televízne sitcomy. Koniec koncov totiž aj tak nemôžeme druhým poskytnúť odpovede, ktoré potrebujú. Môžeme ich však sprevádzať a pomáhať im, aby poslúchali sami seba a mohli tak svoje odpovede objaviť sami.

U mnohých ľudí je vidieť, že ich nikdy nikto skutočne nepočúval. Ich nutkavá potreba vydobyť si od ostatných, aby ich brali vážne, ich často núti hovoriť príliš, hovoriť moc nahlas a priveľmi rýchlo. Musím sa priznať, že pre mňa býva kontakt s nimi často ťažký. Potom si ale uvedomím, že ja som až moc zvyknutý, že je mi dopriate vypočutie – hovorením sa živím, navyše moji rodičia ma brali vážne a nechávali ma hovoriť.

Ľudia nakoniec túžia po tom, aby ich niekto vypočul, pochopil a prijal. Zdá sa, že akonáhle niekto raz skutočne vypočuje nás, môžeme potom my sami začať skutočne počúvať druhých, a možno dokonca i sami seba. Počúvať druhého človeka a snažiť sa porozumieť tomu, čo potrebuje povedať, je pravdepodobne tým najspásnejším, čo môžeme pre druhého spraviť.

Kedy som zažil, že ma iný človek počúval na hlbokej úrovni?
Kedy som ja skutočne počul, čo druhý človek hovorí?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 264.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov