Archív značiek: Počúvaj

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 11.01. 2021.

Pondelok 11.1.2021

Boh hovorí. Na počiatku prehovoril a nastalo stvorenie. V celom Starom zákone hovoril prostredníctvom prorokov. V evanjeliách hovoril prostredníctvom Ježiša, svojho syna, a potom pokračoval v rozprávaní cez Pavla a ďalších autorov Nového zákona. Boh sa nemení, a tak hovorí stále. Možno aj preto vraví: „Stíšte sa a počúvajte“. Zistila som, že keď si vyhradím čas na to, aby som sa stíšila a počúvala, dokážem ho počuť zreteľnejšie a častejšie. Je ťažké počuť niekoho hovoriť v preplnenej, hlučnej miestnosti alebo pri dopravnom hluku. Je preto užitočné utiahnuť sa na tiché miesto a počúvať. Ježiš to tak robil, je dobré ísť v jeho šľapajách.

Starý zákon predchádzal Ježiša a jeho príchodom sa naplnil. Ježiš Kristus je dokonalá teológia. Takže ak nájdeme v Písme nejaké nejasnosti alebo chceme poznať definitívnu pravdu, môžeme sa obrátiť na Ježiša a skúmať, čo hovoril a čo robil. Keď jeho slová čítame v evanjeliách a Zjavení, počúvame Boží hlas.

Autor Listu Hebrejom nám hovorí, kým je Ježiš:
Je to Boží Syn, Všemohúci Boh je jeho Otec.
Je nadradený anjelom.
Je „dedičom všetkého“, takže sme jeho dedičstvom.
Je tvorcom vesmíru.
Vyžaruje Božiu slávu.
Dokonale zosobňuje Boha Otca. Ak ste videli alebo počuli Ježiša, potom ste videli alebo počuli Otca.
Všetko udržuje tým, čo hovorí – svojím slovom.
S konečnou platnosťou sa vysporiadal s problémom hriechu.
Sedí po Božej pravici, s mocou a autoritou.
Je hoden uctievania.

Bol v plnosti človekom, takže nás pozná a spolucíti s nami v našich ťažkostiach a slabostiach. Rozumie nám, pretože trpel rovnako ako my. Vo všetkom, čo robil, môžeme vidieť, ako s láskou vystiera ruky ku všetkým, ktorých stretol. Keď potrebujeme jeho útechu a lásku, je tu s nami. Je v plnosti Bohom, takže keď potrebujeme jeho pomoc a ochranu, môžeme si byť istí, že je tu s nami a pre nás.

Kým je pre teba Ježiš?“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 21.12. 2020.

Pondelok

Otec ku mne nedávno hovoril cez Písmo. Odkaz znel „Buď ticho a počúvaj.“ Prvé slovo v Piesni piesní je „Počúvajte“ a potom nasleduje pokyn „Pozrite“ (v angl. znení “Listen”, “Look”, v slovenskom znení “Hlas”, “Hľa”- pozn. prekl.). Snažím sa počuť tichý hlas, ktorý počul Eliáš (1Kr 19,12), a hľadám, čo mi ukáže (Habakuk 2, 1). Pridáte sa ku mne a vyhradíte si každý deň na počúvanie a pozeranie? Môže to byť aj 10 minút. Môže to byť aj dlhšie. Čokoľvek vám vyhovuje. 

Keď počúvam Pieseň piesní, počujem, že som krásna a milovaná; a počujem pozvanie prísť. Obdobie sa mení, od studeného a zimného až po jarné obdobie a zber úrody. Začína sa plodné obdobie a čas na spev. Moje miesto je skryté, chránené a bezpečné.

Vypočujte si pieseň holubice. Holubica predstavuje Ducha Svätého. Duch volá a tí, ktorí počúvajú, ho budú počuť a reagovať rovnako ako Alžbeta. Dieťa v jej lone spoznalo prítomnosť Boha a poskočilo od radosti. Alžbeta uctievala a chválila Boha. 

O pár dní budeme sláviť Ježišov príchod. Nech vás naplní radosť, tak ako sa naplnilo radosťou aj dieťa Ján, keď sa stretlo s Kráľom kráľov, Pánom pánov, Kniežaťom pokoja. Prišiel ako dieťa, bezmocný a zraniteľný. Klaňajme sa v úžase, chváľme ho, pozerajme sa a počúvajme, čo nám hovorí.“