Meditácia: Deň po dni s Al-Anon 2. august

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Slogany Al-Anon sú malé útržky rady. Keby sme boli schopní uviesť ich všetky do praxe, boli by sme blízko dokonalosti ako duchovné ľudské bytosti.

Zoberme si napríklad tento: Ži a nechaj žiť. V týchto štyroch slovách je zhustená celá životná filozofia. Po prvé sme napomínaní, aby sme žili – naplno, príjemne, šťastne a naplnili svoj osud radosťou, ktorá vychádza z toho, že budeme robiť dobre všetko, čo robíme. Potom prichádza zložitejšie napomenutie: Nechaj žiť. To znamená uznať právo, aby každá iná ľudská bytosť žila tak, ako chce bez toho, aby sme ju kritizovali alebo súdili. Vylučuje sa tým, že by sme pohŕdali tými, ktorí nerozmýšľajú rovnako ako my. Varuje nás pred rozhorčením; hovorí nám, aby sme sa vyhýbali vykladaniu činov iných ľudí ako zámerných krívd naproti nám.

Pripomienka na dnešný deň:

Čím viac uvažujem o živote a dovoľujem aj ostatným, aby žili, tým viac sa z toho učím. Budem sa snažiť, aby to bolo mojim meradlom vo všetkom, čo robím a hlavne v tom, aký mám vzťah k ostatným ľuďom v mojom živote.

Myšlienka:

„Keď sú moje myšlienky sústredené na to, aby som sa učil ako žiť, budem mať menšie pokušenie zapojiť moju myseľ do myšlienok o tom, ako žijú iní.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#ŽiANechajŽiť

Pridaj komentár