Al-Anon 26. Jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Záverečné víťazné vyjadrenie duchovnosti, ktoré je v dvanástom kroku, môže mať každý z nás, ak žijeme podľa Al-Anon.

„Ako výsledok týchto krokov sme sa duchovne prebudili a snažili sa niesť tento odkaz iným a praktizovať tieto princípy vo všetkých našich záležitostiach.“

Duchovné prebudenie znamená uvedomiť si, že nie sme sami a bezmocní; naučili sme sa určité pravdy, ktoré teraz môžeme niesť iným, aby sme im pomohli.

Pripomienka na dnešný deň:

Budem pripravený na duchovné prebudenie, ktoré určite príde, keď podriadim svoju vôľu Božej. Vrhne to nové svetlo na mnohé veci. Dá mi schopnosť robiť svoje úsudky a rozhodnutia na duchovnej úrovni, kde budem vedený Božou dobrotou a múdrosťou.

Myšlienka:

„Spíme; chodíme v tme, až kým nenájdeme Božiu ruku, ktorá nás povedie Jeho cestou – cestou duchovného osvietenia.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#DvanástyKrok

Pridaj komentár