Al-Anon 13. máj

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Čo v konečnom dôsledku donúti blízkeho závislého k tomu, aby hľadal pomoc v Al-Anon? Jeden hlavný faktor je potreba po opätovnom uistení, poznanie, že nie sme zodpovední za to, že druhý prepadol závislosti a aktívne užíva. Vieme, že sme „ničení“ obyčajne vlastnou vinou závislého a jeho výčitkami. Toto spôsobilo, že v nás neostal ani kúsok sebaúcty. Prichádzame ako nikto – a zúfalo si prajeme, aby sme boli niekto.

Nie je to v tom, že sa usilujeme o naklonenosť a pochvalu zo strany iných, ale že chceme vnútornú dôveru, že sme „dostatoční“ a hodní úcty. Musíme sa naučiť, že ako jednotlivci máme svoje práva bez ohľadu na to, aká pochmúrna situácia môže doma byť.

Pripomienka na dnešný deň

Obnova sebaúcty je jednou z prvoradých funkcií Al-Anon. Nepodporuje egoistický pohľad na seba, ale v tom, že nám pomáha vidieť samých seba takých, akými naozaj sme, sa učíme usporiadať svoje dobré kvality a na tomto základe budovať silnejšie a lepšie osobnosti.

Myšlienka

„Som vďačný za to, čo pre mňa robí Al-Anon. Uľavuje sa mi, keď viem, že môžem samého seba vnímať lepšie ako vtedy, keď som prišiel a že musím rešpektovať seba a mať sa rád skôr, ako začnem rásť.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Pridaj komentár