Al-Anon 29. apríl

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Meditácia nad slovom odpustiť môže vrhnúť prekvapivé svetlo na to, ako toto slovo chápeme.

Máme odpúšťať tým, ktorí nám ublížili. Keby sme ich najprv neodsúdili za to, čo nám urobili, neexistoval by dôvod na to, aby sme im odpustili. Určite budeme musieť odpustiť sebe za to, že sme súdili.

Písmo hovorí: „Nesúďte, aby ste neboli súdení.“ Ak súdime bez ohľadu na to, ako veľmi sme boli zranení alebo aké to bolo úkladné, sme vinní. Keď nasledujeme tento myšlienkový pochod k jeho logickému uzáveru, vidíme, že môžeme odpustiť len sebe. Ak to urobíme, takisto tým odpúšťame osobe, ktorej čin sme považovali za zlý (či už bol zlý, alebo nie).

Pripomienka na dnešný deň

„Milovať budeš svojho blížneho ako seba“ mi hovorí, že najskôr musím mať pokoj so sebou, keď sa chcem naučiť milovať iných. Musím si neustále pripomínať, že nikdy nepoznám motívy ani podmienky iného človeka; kvôli sebe ich musím prijímať takých, akí sú. Veľkou súčasťou tohto prijatia je láskyplná tolerancia.

Myšlienky

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.“ (Lukášovo evanjelium)

„A odpusť mi, že súdim a mstím sa. Pomôž mi odpustiť sebe; viem, že je to prvý krok k duchovnému bezpečiu.“

#AlAnon #Spoluzavislí #DvanásťKrokov #SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie #Alkoholizmus #RodinnáDisfunkcia #DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom #Odpustenie

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Pridaj komentár