Al-Anon 07. apríl

AL-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Niekto na stretnutiach Skupiny hovorí: „Ale ja musím závislého kryť, veď čo by si o mne mysleli susedia a príbuzní, keby som to nerobil?“ Iný priznáva, že musí svojho blízkeho u šéfa ospravedlňovať, ináč by závislí prišiel o zamestnanie. Iný chodí do práce preto, aby mohol platiť šeky, čo by malo byť zodpovednosťou hlavy rodiny.

Môžeme si naozaj navrávať, že takéto núdzové riešenia budú fungovať? Vieme si predstaviť, že nespôsobia nič okrem toho, že predĺžia agóniu závislého, keďže vieme, že jeho choroba je progresívna? Urobili by sme dobre, keby sme si uvedomili, že nevyhnutný kolaps môže byť oveľa horší než to, keby sme závislému umožnili, aby sám čelil svojim zodpovednostiam a chybám bez nášho zasahovania. (* pre spoluzávislého človeka niet nič horšie, ako keď neustále za neho preberá niekto jeho zodpovednosti, za neho doťahuje veci, za neho plní povinnosti. Frustrácia a skrytý konflikt narastá na všetkých stranách, v mnohých smeroch a rôznymi spôsobmi. Závislé správane, prejavy a prežívanie, hoci človek nikdy nemusel neprepadnúť skutočnej závislosti, sa týmto spôsobom len umocňuje. Jedinou cestou je, že niekto – ktokoľvek – vystúpi z tohto kruhu popierania.)

Pripomienka na dnešný deň

Ak nijakým spôsobom nebudem chrániť závislého pred následkami jeho závislosti a dovolím, aby ho premohla pohroma, potom zodpovednosť za to, čo sa stane, nenesiem. Nemal by som vytvárať krízu, aby som „závislého priviedol k rozumu“, ale musím mať odvahu držať od neho ruky preč a umožniť, aby ku kríze naozaj došlo.

Modlitba

„Modlím sa, aby mi Boh pomohol pochopiť, že osud závislého nie je v mojich rukách. V Jeho rukách nechám všetko, čo treba urobiť a budem sa mať na pozore, aby som sa nemiešal do toho, keď Boh bude uplatňovať svoj plán pre nás.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

http://www.alanonslovensko.sk/zamyslenia.html

Pridaj komentár