Al-Anon 26. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Ak prijmeme situáciu plní utrpenia a neistoty, nie je to chyba nikoho iného len nás.“

„Prečo je také ťažké priznať svoju bezmocnosť nad závislosťou, či problémom druhého človeka tak, ako nám to hovorí prvý krok? Všetci sme počuli a podieľali sa na diskusiách v Skupine o tom, či sa to má vykladať ako “Závislosť” alebo “Závislý”, „Človeky s problémom“ alebo „Problémový človek“. Nemáme nijakú moc ani nad jedným. Nikto nemôže ovládať zákerné účinky závislosti ani jej moc zničiť krásu a slušnosť života. Nikto nemôže ovládať nutkanie závislého po predmete svojej túžby (pití, droge…). Ale predsa len máme moc, ktorú čerpáme od Boha, a to je moc meniť svoje vlastné životy. Prijatie neznamená poddať sa ponižujúcej situácii. Znamená to prijať skutočnosť danej situácie a potom sa rozhodnúť, čo s tým urobíme.

Pripomienka na dnešný deň

Progres sa začína vtedy, keď sa prestaneme pokúšať ovládať neovládateľné a keď budeme aj naďalej naprávať to, čo máme právo zmeniť. Ak prijmeme situáciu plní utrpenia a neistoty, nie je to chyba nikoho iného len nás. S tým môžeme niečo urobiť!

Citát

“Bojovať so zbytočnosťou je len mrhaním energie, Samanta. Buď s tým niečo urob, alebo sa prestaň trápiť.” (Celebra Tueli)“

Pridaj komentár