Archív značiek: Jin a Jang

Vyvažovanie 

Deň stý

„Nemalo by nás prekvapiť, že skutočná mužnosť predstavuje druhú stranu ženskej energie. Je to doplnok, rovnováha, protiváha, energia potrebná k vytvoreniu krásneho celku. Spolu tieto energie vytvárajú vždycky nový život a novú krásu. Oddelene sú príliš silné, vyvolávajú nerovnováhu, sterilitu a nudu.

Podľa čínskeho chápania vesmíru predstavuje jang mužnosť čiže mužský princíp, ktorý je vždycky nevyhnutným doplnkom jin, ženského princípu. Vo svojej pospolitosti prekonávajú dualistický vesmír a vo vzájomnom uctievaní vždycky vytvárajú niečo tretie, nech už je to dieťa, inšpirácia, tvorivosť či proste šťastie. Princíp dvoch vždycky prináša nádherné „tretie“. V teologickom jazyku nazývame toto tretie svätým Duchom – to je Život, ktorý prúdi medzi dyádou Otec a Syn.

Ako jin a jang spoločne pôsobí v mojom živote?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 124.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #JinAJang #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp