Archív značiek: Celosť

Celosť a svätosť

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto päťdesiaty piaty

„Toto hľadanie nášho strateného dvojčaťa, tohto chýbajúceho druhého, nás môže odcudziť sebe samým. Máme pocit, ako by sme nemohli nájsť seba samých inak než skrz druhého. Napriek tomu ale táto celosť musí nakoniec byť nájdená vo vnútri nás, a nie v nekonečných aférkach, flirtoch a sexuálnych pomeroch.

Naša pôvodná identity v Bohu, v ktorej neexistuje mužské ani ženské (Gal 3; 28), je naším prvotným spojením medzi posvätným ženstvom a posvätným mužstvom – preto tiež všetku sexualitu prežívame ako túžbu po tomto stratenom dvojčati, po niekom milovanom, po niekom, „kto nie som ja“. Nezabúdajme, že samotné slovo sex pochádza z latinského slova secare, ktoré znamená prerezať alebo rozrezať na polovicu. Celibát má fungovať ako znamenie, že takáto vnútorná celosť je možná a dobrá. Nešťastný či neurotický celibát však toto posolstvo ruší a spochybňuje.

Toto hľadanie druhého je samozrejme naša veľká túžba po jednote s Bohom. Preto si ho netrúfame v mene nejakej falošnej čistoty, samostatnosti či strachu opustiť.

Ako by som popísal svoju vlastnú túžbu po Bohu?

Má nejaké telesné zložky?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 181.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Ženskosť #Mužnosť #Mužskosť #Sex #TelesnáTúžbaPoBohu #CelosťASvätosť #Celibát #Čistota #KtoNieSomJa

Tanec posvätných vzťahov

Deň stoprvý

„Muži nie sú charakterizovaní výhradne len mužskou energiou, ani ženy nevládnu výlučne a iba ženskou energiou. Ono nové ľudstvo, ku ktorému smerujeme, je ucelené, integrované, jednotné a sväté – je to tanec posvätných vzťahov.

Úprimne povedané, jedným z hlavných dôvodov, prečo mladí muži potrebujú dostávať poučenie od skutočných starešinov, je ten, že oni sami buď uviazli na mužskej strane vecí, alebo túto mužskú stranu ešte ani neobjavili, čo z nich robí akýchsi kastrátov. Otcovia, ktorí sami v sebe našli rovnováhu medzi mužským a ženským, sú pre mladých mužov prirodzenými učiteľmi – a pre mladé ženy tiež. Podporujú vo svojich zverencoch celosť – integrálnosť.

Ako som napojený na mužský princíp?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 125.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #MužskýPrincíp #ŽenskýPrincíp #MužskáEnergia #ŽenskáEnergia #Celosť #Integrálnosť #IntegrálnaVýchova #TanecPosvätnýchVzťahov

Krátka úvaha iného autora:

Vzťah je ako tanec.
Vždy tancujú dvaja. Muž vedie a žena nasleduje. Keď muž bude tancovať ako hulvát, šliapať jej na päty a zrýchľovať, aby behala za ním, síce sa žena bude snažiť, bude ukazovať záujem tancovať, bude plakať, aby spomalil … ale nakoniec ju uštve a ona zmení partnera. Muž nesmie nechať ženu viesť, ani tancovať samú . Pretože žena potrebuje cítiť bezpečie v krokoch, ktoré spoločne urobíte.
Dobrý tanečný partner svoju partnerku nikdy nenechá spadnúť pred publikom.
Dobrý tanečný partner má len jednu tanečnú partnerku a tej robí česť.
Vždy ju pevne drží.
Vždy jej dá pocítiť, že každý tanec s ňou je cenný okamih.
Ospravedlní sa, keď jej šliapne na nohu.
Nechce z nej mať inú tanečnicu.
Nenúti ju tancovať polku, keď je dobrá vo valčíku.
Učí sa s ňou nové kroky, vedie ju svojou úprimnosťou, dôverou a hlavne zápalom pre tanec.
Nesmeje sa jej, keď spadne, ale pomôže jej vstať.
Ak niečo nie je v poriadku, upozorní ju.
Ale z času na čas ju nechá pred publikom zažiariť a nikdy sa nebojí, že mu vďaka tomu utečie za iným tanečníkom.
Pretože spokojná tanečnica je tanečnica na celý život.