Archív značiek: Ťažoba

Richard Rohr – Na prahu premeny 275.: Vzpieranie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty piaty

„Sv. Pavol hovorí, že zlo a súženie, ktoré nesieme, v sebe má určitú tiaž (ťažobu). Aj o večnej sláve hovorí, že je to určité bremeno. „Prenesmierna váha večnej slávy“ nám bude zjavená všetkým (2 Kor 4; 17). Verím, že váha oboch bremien je príliš veľká, než aby ich človek udvihol sám. Ide o spoločné tajomstvo, ktorého sme súčasťou. Boh pracuje na spáse sveta (Ján 4; 42), a nie len na spáse súkromných duší. Biblia rozpráva dejiny spásy, nie je to žiaden súkromný plán cesty.

Pavol taktiež hovorí o „tele smrti“ a „tele vzkriesenia“ takmer tak, akoby išlo o nejaké obrovské silové pole, v ktorom žijeme. V našom čele potom stojí Ježiš. Predstavuje niečo ako „Spoločnú tvár našej firmy“, ktorá nás udržuje vo vnútri tajomstva premeny. My sa tejto úžasnej kozmickej skutočnosti účastníme (či naopak neúčastníme) z vlastnej vôle. Svojim vedomím pritakaním získavame spoluúčasť na nesení bremena bolesti i bremena večnej slávy. Na to nestačíme sami, ale jedine všetci spoločne „v Kristovi“, čo je u Pavla zďaleka najčastejšie slovné spojenie.

Kedy som zakúsil bremeno večnej slávy?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 304.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Rozžiariť sa!

Deň dvesto šiesty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„I keď portréty zvyčajne svätcov zobrazujú so smutnou a vážnou tvárou, ich životopisy ukazujú, že boli plní svetla a smiechu. Čo je to, čo oni vedeli, a my nie?

Tí, kto vydávajú množstvá energie na potlačovanie svojho tieňa, bývajú zvyčajne vážni a plní ťažoby. Držať ťažký poklop nad svojou temnou stránkou vyžaduje toľko energie, že nám potom už zostáva len málo síl na čokoľvek radostné, krásne alebo veselé. Ľudia potlačujúci veľký tieň zvyčajne postrádajú entuziazmus a uvoľnený zmysel pre humor. Ich dni sú radou mravných rozhodovaní medzi životom a smrťou, za všetkými vidia nejakú veľkú otázku, ktorú je nutné riešiť, a len vzácne sa dokážu rozžiariť. Všetko im pripadá monumentálne, i keď to nie je nutné a ani zodpovedajúce.

Videli ste niekedy obrázok dalajlámu? Stále sa usmieva. Človek nemôže nemať pocit, že sa postavil svojmu tieňu a že mu odpustil. Uvoľnia sa tým rôzne typy energie k súcitu a radosti.

Kto rozjasňuje môj život smiechom a veselosťou?
Som schopný žiť taktiež tak, a ak nie, prečo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 232.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoŠiesty #RozžiariťSa #Tieň #OdpustiťTieňu #Odpustenie #Radosť #Smiech #Veselosť #Svätci #Dalajlama #Vážnosť #Ťažoba #Potlačovanie #PotlačovanieTieňa