Archív značiek: 2 Kor 4

Richard Rohr – Na prahu premeny 275.: Vzpieranie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty piaty

„Sv. Pavol hovorí, že zlo a súženie, ktoré nesieme, v sebe má určitú tiaž (ťažobu). Aj o večnej sláve hovorí, že je to určité bremeno. „Prenesmierna váha večnej slávy“ nám bude zjavená všetkým (2 Kor 4; 17). Verím, že váha oboch bremien je príliš veľká, než aby ich človek udvihol sám. Ide o spoločné tajomstvo, ktorého sme súčasťou. Boh pracuje na spáse sveta (Ján 4; 42), a nie len na spáse súkromných duší. Biblia rozpráva dejiny spásy, nie je to žiaden súkromný plán cesty.

Pavol taktiež hovorí o „tele smrti“ a „tele vzkriesenia“ takmer tak, akoby išlo o nejaké obrovské silové pole, v ktorom žijeme. V našom čele potom stojí Ježiš. Predstavuje niečo ako „Spoločnú tvár našej firmy“, ktorá nás udržuje vo vnútri tajomstva premeny. My sa tejto úžasnej kozmickej skutočnosti účastníme (či naopak neúčastníme) z vlastnej vôle. Svojim vedomím pritakaním získavame spoluúčasť na nesení bremena bolesti i bremena večnej slávy. Na to nestačíme sami, ale jedine všetci spoločne „v Kristovi“, čo je u Pavla zďaleka najčastejšie slovné spojenie.

Kedy som zakúsil bremeno večnej slávy?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 304.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov