Archív značiek: Smiech

Rozžiariť sa!

Deň dvesto šiesty

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„I keď portréty zvyčajne svätcov zobrazujú so smutnou a vážnou tvárou, ich životopisy ukazujú, že boli plní svetla a smiechu. Čo je to, čo oni vedeli, a my nie?

Tí, kto vydávajú množstvá energie na potlačovanie svojho tieňa, bývajú zvyčajne vážni a plní ťažoby. Držať ťažký poklop nad svojou temnou stránkou vyžaduje toľko energie, že nám potom už zostáva len málo síl na čokoľvek radostné, krásne alebo veselé. Ľudia potlačujúci veľký tieň zvyčajne postrádajú entuziazmus a uvoľnený zmysel pre humor. Ich dni sú radou mravných rozhodovaní medzi životom a smrťou, za všetkými vidia nejakú veľkú otázku, ktorú je nutné riešiť, a len vzácne sa dokážu rozžiariť. Všetko im pripadá monumentálne, i keď to nie je nutné a ani zodpovedajúce.

Videli ste niekedy obrázok dalajlámu? Stále sa usmieva. Človek nemôže nemať pocit, že sa postavil svojmu tieňu a že mu odpustil. Uvoľnia sa tým rôzne typy energie k súcitu a radosti.

Kto rozjasňuje môj život smiechom a veselosťou?
Som schopný žiť taktiež tak, a ak nie, prečo?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 232.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#DeňDvestoŠiesty #RozžiariťSa #Tieň #OdpustiťTieňu #Odpustenie #Radosť #Smiech #Veselosť #Svätci #Dalajlama #Vážnosť #Ťažoba #Potlačovanie #PotlačovanieTieňa

Naučiť sa smiať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto prvý

„Čeliť svojmu tieňu je celoživotná úloha, ktorá vyžaduje odvahu, pokoru, trpezlivosť a súcit so sebou samým. Nikdy to neskončí, naopak, zavedie vás to hlbšie a hlbšie spolu s tým, ako sa budete učiť trpezlivo trúchliť nad svojimi hriechmi, plakať nad svojou pošetilosťou a čeliť svojej nedôslednosti a svojim rozporom. Je to Pavlov osteň v tele, ktorý mu bráni, aby sa nestal príliš pyšným (2 Kor 12; 7).

Nakoniec sa naučíte svojim tieňovým hrám skutočne zasmiať. Smiať sa tieňovému ja je konečná sloboda a víťazstvo: vidíte ho, pomenujete ho, rozpoznáte ilúzie a potom sa zasmejete svojej úbohosti a slabosti. Smiech nastáva až potom, keď už nemusíte veci nenávidieť ani na ne útočiť, ale naopak ste jasne uvideli ich hru a tým ste od nej oslobodený. Možno že presne to myslel Ježiš, keď povedal: „Blahoslavený ste, kto teraz plačete, lebo sa budete smiať“ (Lk 6; 21).

Ktoré hry a ilúzie vo svojom tieňovom ja dokážem pomenovať?
Som pripravený sa im smiať?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 227.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov #DeňDvestoPrvý #NaučiťSaSmiať #Tieň #TieňovéJa #Smiech #PavlovOsteň