Archív značiek: Naučiť sa smiať

Naučiť sa smiať

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto prvý

„Čeliť svojmu tieňu je celoživotná úloha, ktorá vyžaduje odvahu, pokoru, trpezlivosť a súcit so sebou samým. Nikdy to neskončí, naopak, zavedie vás to hlbšie a hlbšie spolu s tým, ako sa budete učiť trpezlivo trúchliť nad svojimi hriechmi, plakať nad svojou pošetilosťou a čeliť svojej nedôslednosti a svojim rozporom. Je to Pavlov osteň v tele, ktorý mu bráni, aby sa nestal príliš pyšným (2 Kor 12; 7).

Nakoniec sa naučíte svojim tieňovým hrám skutočne zasmiať. Smiať sa tieňovému ja je konečná sloboda a víťazstvo: vidíte ho, pomenujete ho, rozpoznáte ilúzie a potom sa zasmejete svojej úbohosti a slabosti. Smiech nastáva až potom, keď už nemusíte veci nenávidieť ani na ne útočiť, ale naopak ste jasne uvideli ich hru a tým ste od nej oslobodený. Možno že presne to myslel Ježiš, keď povedal: „Blahoslavený ste, kto teraz plačete, lebo sa budete smiať“ (Lk 6; 21).

Ktoré hry a ilúzie vo svojom tieňovom ja dokážem pomenovať?
Som pripravený sa im smiať?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 227.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov #DeňDvestoPrvý #NaučiťSaSmiať #Tieň #TieňovéJa #Smiech #PavlovOsteň