Archív značiek: Úzkosť

Boxovanie s tieňom

Deň sto deväťdesiaty druhý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Potlačovať to, čo považujeme sami v sebe za neprijateľné, vyžaduje také množstvo energie a úsilia, že už nám sotva zostávajú sily na čokoľvek iného. Preto je tiež život toľkých ľudí naplnený bezdôvodnou úzkosťou, bezmennou hrôzou, všadeprítomným strachom, všeobecnou zlosťou a podráždenou vyčerpanosťou. To všetko značí, že sme veľkú časť nášho neprijateľného ja vyhnali do exilu. Nemáme trpezlivosť a nevieme odpúšťať, len neľútostne súdiť. nemáme evanjelium.

Potom si premietame vlastné chorobné symptómy na okolitý svet ako na plátno a hovoríme tomu realita. Nevidíme svet taký, aký je: vidíme svet prizmou vlastnej úzkosti, strachu a ďalších potlačovaných emócií. A práve tu tiež vzniká svet konšpiračných teórií, militantných hnutí a nenávistného kriku rozhlasových a televíznych komentátorov. Prevážne však takto ľudia bojujú len so svojimi vlastnými strachmi a so svojim potlačeným tieňovým ja. Pokiaľ sa ľuďom neponúka žiadna možnosť, ako sa skutočne utkať so svojim tieňovým ja, potom sa sám život premieňa v celkom desivý ring. Tak vypadá väčšina nášho súčasného sveta, bratia.

S akými tieňmi práve teraz bojujem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; strana 2018.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#BoxovanieSTieňom #DeňStoDeväťdesiatyDruhý #KonšpiračnéTeórie #MilitantnéHnutia #Realita #PotlačovanéEmócie #Emócie #Potlačovanie #Tieň #Strach #Úzkosť #Krik #VlastnýTieň #BezdôvodnáÚzkosť #BezmennáHrôza #VšadeprítomnýStrach #VšeobecnáZlosť #PodráždenáVyčerpanosť