Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 21.12. 2020.

Pondelok

Otec ku mne nedávno hovoril cez Písmo. Odkaz znel „Buď ticho a počúvaj.“ Prvé slovo v Piesni piesní je „Počúvajte“ a potom nasleduje pokyn „Pozrite“ (v angl. znení “Listen”, “Look”, v slovenskom znení “Hlas”, “Hľa”- pozn. prekl.). Snažím sa počuť tichý hlas, ktorý počul Eliáš (1Kr 19,12), a hľadám, čo mi ukáže (Habakuk 2, 1). Pridáte sa ku mne a vyhradíte si každý deň na počúvanie a pozeranie? Môže to byť aj 10 minút. Môže to byť aj dlhšie. Čokoľvek vám vyhovuje. 

Keď počúvam Pieseň piesní, počujem, že som krásna a milovaná; a počujem pozvanie prísť. Obdobie sa mení, od studeného a zimného až po jarné obdobie a zber úrody. Začína sa plodné obdobie a čas na spev. Moje miesto je skryté, chránené a bezpečné.

Vypočujte si pieseň holubice. Holubica predstavuje Ducha Svätého. Duch volá a tí, ktorí počúvajú, ho budú počuť a reagovať rovnako ako Alžbeta. Dieťa v jej lone spoznalo prítomnosť Boha a poskočilo od radosti. Alžbeta uctievala a chválila Boha. 

O pár dní budeme sláviť Ježišov príchod. Nech vás naplní radosť, tak ako sa naplnilo radosťou aj dieťa Ján, keď sa stretlo s Kráľom kráľov, Pánom pánov, Kniežaťom pokoja. Prišiel ako dieťa, bezmocný a zraniteľný. Klaňajme sa v úžase, chváľme ho, pozerajme sa a počúvajme, čo nám hovorí.“

Pridaj komentár