Archív značiek: Písmo

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 21.12. 2020.

Pondelok

Otec ku mne nedávno hovoril cez Písmo. Odkaz znel „Buď ticho a počúvaj.“ Prvé slovo v Piesni piesní je „Počúvajte“ a potom nasleduje pokyn „Pozrite“ (v angl. znení “Listen”, “Look”, v slovenskom znení “Hlas”, “Hľa”- pozn. prekl.). Snažím sa počuť tichý hlas, ktorý počul Eliáš (1Kr 19,12), a hľadám, čo mi ukáže (Habakuk 2, 1). Pridáte sa ku mne a vyhradíte si každý deň na počúvanie a pozeranie? Môže to byť aj 10 minút. Môže to byť aj dlhšie. Čokoľvek vám vyhovuje. 

Keď počúvam Pieseň piesní, počujem, že som krásna a milovaná; a počujem pozvanie prísť. Obdobie sa mení, od studeného a zimného až po jarné obdobie a zber úrody. Začína sa plodné obdobie a čas na spev. Moje miesto je skryté, chránené a bezpečné.

Vypočujte si pieseň holubice. Holubica predstavuje Ducha Svätého. Duch volá a tí, ktorí počúvajú, ho budú počuť a reagovať rovnako ako Alžbeta. Dieťa v jej lone spoznalo prítomnosť Boha a poskočilo od radosti. Alžbeta uctievala a chválila Boha. 

O pár dní budeme sláviť Ježišov príchod. Nech vás naplní radosť, tak ako sa naplnilo radosťou aj dieťa Ján, keď sa stretlo s Kráľom kráľov, Pánom pánov, Kniežaťom pokoja. Prišiel ako dieťa, bezmocný a zraniteľný. Klaňajme sa v úžase, chváľme ho, pozerajme sa a počúvajme, čo nám hovorí.“

Richard Rohr: Kresťanská evolúcia

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto tridsiaty prvý

„Písmo nám hovorí, že Boh stvoril svet a že svet „bol dobrý“, a dokonca „veľmi dobrý“ (Gn 1). Naša skúsenosť tomu však vždy nezodpovedá. A nie je napríklad možné, že máme príliš úzku definíciu toho, čo je dobré? Dobro sa predsa rovná harmónii a rádu – či hádam nie?

A nemohlo by to byť tak, že ono dobro, o ktorom hovorí Písmo, znamená, že všetky veci sú schopné byť pretvorené v harmóniu a rád? Semienko dobra je zasiate od počiatku, ale výzva k uskutočneniu tohto potenciálu sa týka i nás.

Čo keď je našou úlohou pomáhať Bohu k realizovaniu tohto dobra? Presne to hovorí Pavol v liste Rimanom 8, 28. Boh všetko pretvára tak, aby to pre vás bolo dobré, a tým vlastne spolupracuje s tými, kto ho milujú. Som presvedčený, že toto je najhlbší kresťanský zmysel evolúcie. Stvorenie nie je odbité jedným „veľkým treskom“ – Boh neustále tvorí svoje stvorenia, ktoré sa potom k Bohu pridávajú a ďalej s ním na stvorení spolupracujú! Nedáva to hádam dokonalý zmysel? Nie je to nádherné? Nerobíme snáď to isté so svojimi deťmi – aspoň keď máme svoj lepší deň? Inu, pre Boha je každý deň dobrý.

Ako uskutočňujem rád a harmóniu v situáciách okolo seba?
Čo by som mohol urobiť teraz a tu, aby som učinil veci dobrými
?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 260.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rochr: Paradox milosti

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto dvadsiaty šiesty

„Podľa určitého teologického presvedčenia platí, že keď človek hreší, je potrestaný, a keď je dobrý, je odmenený. To dáva zmysel. Ale to nie je to, čo nám o Bohu hovoria mudrci, svätci ani Písmo. Táto „teológia“ je vytvorená preto, aby nás popohnala v našom úsilí o spásu duše, a bohužiaľ je to práve táto teológia, podľa ktorej sa v živote riadi množstvo ľudí: bude nám odplatené tým dobrom, ktoré sami dávame Bohu. Z toho vyplýva, že naša spása záleží len na nás a na našej schopnosti stať sa dokonalými či prinajmenšom dobrými ľuďmi. Toto však, vďaka Bohu, nie je pravda.

Ježiš nás nič takéto neučí. Pravda je omnoho skôr v tvrdení, že k Bohu nás privádza naša slabosť a naša porušenosť – presne naopak, než čomu väčšina z nás verí. Prijať tento paradox môže – dokonca i pri pôsobení milosti – trvať celý život. Milosť vytvára presne tú prázdnotu, ktorú len milosť môže zaplniť.

Svätý Pavol to vyjadril s elegantnou presnosťou: „V slabosti sa prejavuje moja sila“.. Veď práve keď som slabý, som silný“ (2 Kor 12, 9 – 10).

Kedy ma moja porušenosť priviedla bližšie k Bohu?
Snažím sa doteraz vyslúžiť a zaslúžiť si svoju vlastnú spásu, alebo sa spolieham na Božiu schopnosť učiniť ma silným v mojej slabosti?“

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 255.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov