Archív značiek: Hlbina

Richard Rohr: Na prahu premeny 361.: Pestujte svojho ducha

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo šesťdesiaty prvý

„Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých (Ž 42, 8).
alebo slovenský preklad (SSV):
Hlbina hlbine sa ozýva… na hukot vodopádov
alebo ekumenický preklad:
Hlbina hlbine ozýva sa… na hukot tvojich vodopádov.
alebo Roháčkov preklad:
priepasť priepasti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc, plných riavy.

Je to Duch vo vás, čo vás otvára voči tomu, čo je transcendentné, iné a vždycky väčšie – čo nazývame Bohom. Duch svätý vo vás hľadá Ducha svätého v Bohu ako nejaký poštový holub. Vnútorná Božia prítomnosť je ako zabudovaný kompas, váš magnetický stred, ktorý vás priťahuje k pravde, láske a životu. Ide o vnútorné zrkadlenie, ktoré vás neustále pobáda a utvára vo vašom najhlbšom a najpravejšom ja. Aby človek zaprel alebo sa vyhol vnútornému poznaniu, že toto zrkadlenie pôsobí vždycky v jeho prospech, to už skutočne stojí hodne driny.

„Božia láska je vliata do našich sŕdc skrz Ducha svätého, ktorý nám bol daný.“ (Rim 5,5)

Cítim Ducha v sebe?
Som otvorený jeho pohnútkam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 392.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pocity a emócie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto štyridsiaty prvý

„Pocitom a emóciám by sme mali nechávať voľný priebeh, dovoliť im, aby nás učili a utvárali. Žiadny pocit netrvá navždy. Pocity nie sú ani správne, ani nesprávne, ani dobré, ani zlé, nenesú žiadne morálne znamienko. Sú to iba indikátory toho, čo sa v nás odohráva na rôznych úrovniach života. Muži, ktorí nepociťujú hlboko, nebudú hlboko ani vedieť a ani nebudú príliš charakterne jednať. Ak sme ochotní vnímať svoje emócie, otvárame si prístup k tajomstvám svojej mysle a svojho srdca. Pocity sú dar od Boha, ktorý nám umožňuje dotknúť sa vecí na omnoho hlbšej úrovni.

Ak nie sme ochotní vojsť do hlbín svojich pocitov, okrádame sa o veľkú múdrosť tela. Pokiaľ sa snažíme najrôznejšie veci udržovať v stave, kedy sú odpojené od nášho tela, len tým dávame svojim nevyriešeným pocitom príležitosť, aby na seba vzali zákernejšie, záľudnejšie podoby a skryli sa vo väčších hĺbkach. Len kvôli tomu, že sme odmietli hľadať vhodný priestor (alebo sme zotrvávali v situácii, v ktorej nám toto hľadanie bolo znemožnené), v ktorom by sme mohli svoje emócie precítiť a zdieľať, prejavia sa tieto pocity nejakým iným spôsobom – ako vredy, stres, infarkty, depresie, podráždenosť a bezdôvodná zlosť.

Ako sa môžem spojiť so svojim vlastným smútkom?
Kde je pre mňa vhodné miesto k prejavovaniu emócií?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 167.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Pocity #Emócie #BezdôvodnáZlosť #Podráždenosť #Depresie #Infarkty #Stres #Vredy #Hĺbka #Hlbina #PocityAEmócie #MúdrosťTela