Archív značiek: Markovo evanjelium

Richard Rohr: Na prahu premeny 8.: Do divočiny

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň ôsmy

„Každý muž, ktorý sa vydal na duchovnú cestu, musí vyjsť do divočiny a postaviť sa svojim démonom. Markovo evanjelium nám hovorí, že Ježiša: „Duch vyviedol na púšť“ (Mk 1, 12), čo najskôr naznačuje, že človek sa pravdepodobne nevydáva do svojej pustiny, dokým ho k tomu nedonútia okolnosti. Na rovnakom mieste hovorí: „bol medzi dravou zverou“, ale nakoniec aj: „anjeli ho obsluhovali“ (Mk 1, 13). Zdá sa teda, že muž, ktorý má dosť odvahy, aby sa postavil svojím démonom,  sa taktiež môžeš stretnúť s anjelmi svojej lepšie prirodzenosti. Dôležité je poradie: najskôr divá zver, anjeli až ako druhý. 

Tieňový materiál v sebe máme všetci, ale muž, ktorý je ochotný čeliť svojím temným sklonom, v sebe objaví svoje najhlbšie vnútorné dobro aj božskú prítomnosť. Niektorí muži v sebe božskú prítomnosť nikdy neodhalia, pretože sa nedokážu odhodlať ku konfrontácii so svojimi démonmi. Tento proces si neskúšajte vykonštruovať, nepokúšajte sa vyrobiť si anjelov. Ide o niečo, čo vám bude účinné – len nesmiete nenávidieť pád, ani z neho mať strach.

Aká prekážka mi stojí v ceste, aby som sa stretol so svojou vnútornou temnotou?
Som ochotný vojsť do divočiny svojho vnútorného života bez toho, aby som vedel čo tam nájdem?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 30.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 20.01. 2021.

Streda 20.1.2021

Tieto prvé Markove kapitoly popisujú päť konfliktov. Pred dvoma dňami sme sa pozreli na tri stupňujúce sa konflikty medzi Ježišom a náboženskými vodcami; trikrát spochybnili jeho činy. Včera sme sa pozreli na štvrtý, ktorý sa týkal dodržiavania soboty: Učeníci boli hladní a zbierali zrno, ale náboženskí vodcovia to považovali za porušenie zákona. Ježiš vysvetlil, ako videl sobotu. Človek nemal byť obmedzovaný zákonom soboty. Sobota mala byť pre človeka požehnaním. Bola ustanovená, aby vyhovovala potrebám ľudí; bol to deň odpočinku, svätý deň. 

Dnešné čítanie ukazuje piaty konflikt. Ježiš využil túto príležitosť a spochybnil myslenie farizejov. Muž s vyschnutou rukou bol v spoločnosti vyvrheľom. Jeho hendikep znamenal, že sa mu vyhýbali a odmietali ho ako nečistého. Žil na okraji spoločnosti a Ježiš mu povedal: „Poď sem“. Priviedol ho do centra všetkého, čo sa dialo. Všetky oči smerovali k Ježišovi a k mužovi. Vieš si predstaviť seba v tomto príbehu? Kto si a kde si? Aký je to pocit byť stredobodom pozornosti? 

Ježiš spoznal tvrdé srdcia farizejov. Vedel, že sa sústreďovali iba na dodržiavanie zákona. Bolo pre nich dôležitejšie, aby konali podľa zákona, než aby sa starali o ľudí v ich blízkosti. Ježiš odpovedal hnevom. Je to jeden z mála prípadov, keď sa Ježiš nahneval. Jeho hnev bol spravodlivý (na rozdiel od hnevu, ktorý prejavujú ľudia). Ježiš sa im neustále snažil ukázať, že existuje lepšia cesta než zákon. Je to cesta lásky vyjadrená vzťahom; vedie to k životu. Ale farizeji ho nepočuli. Zamerali sa na ochranu zákona vraždením porušovateľov zákona, ako bol Ježiš. Spojili sa s herodiánmi, úradmi, ktoré mali moc odsúdiť zločincov, a hľadali spôsob, ako zabiť Ježiša. 

Každý deň budeme čeliť podobnej voľbe. Môžeme sa rozhodnúť prejaviť lásku a súcit tým, ktorí sa správajú zle, alebo ich môžeme odsúdiť a zavrhnúť vo svojom srdci. Inými slovami, môžeme si zvoliť, či budeme mať pravdu, alebo budovať vzťah. Môžete sa pozrieť späť na posledných pár dní a zistiť, aké rozhodnutia ste urobili? Poznáte, či ste mali ťažké srdce? Ak ste sa rozhodli dodržiavať pravidlá a mali pravdu, prinieslo to život do vzťahu alebo to viedlo k vzdialeniu, ktoré časom prináša každému vzťahu smrť?“