Archív značiek: Identita

Richard Rohr – Na prahu premeny 278.: Trochu ako umieranie

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto sedemdesiaty ôsmy

„Keď človek strávi celý život ochraňovaním a leštením svojej ťažko vydobytej identity na tomto svete, vzdať sa jej mu iste bude pripadať ako umieranie. Lenže, dokým sa človek úplne nezabýva na novom mieste, vždycky ho napadne sto dobrých dôvodov, prečo prchnúť späť do svojho starého schátraného hniezda. Pokiaľ aktívne nepraktikujeme umieranie a nepokračujeme na svojej ceste ďalej, stávame sa len obeťami svojich návykov a svojho známeho pohodlia.

Každý pohyb smerom k jednote s Bohom budeme zakusovať ako stratu dôležitosti a stratu vlády nad sebou samými, pretože postupne prenechávame vládu Inému. Vždycky to bude strata známeho, čoskoro však uvidíme, ako chabý pokoj nám to známe poskytovalo. Sme zvaní k omnoho širšiemu a hlbšiemu zmyslu, významu a pokoju. O tom sa však nepresvedčíme, dokým sa tomto novom mieste nejakú dobu nepobudneme.

Kedy som mal pocit, akoby som umieral starému spôsobu života?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 307.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Budovanie mostov

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto tridsiaty

„Kdesi na svojej ceste sa prestaneme snažiť, aby sme realitu vysvetľovali, a začneme sa namiesto toho snažiť ju hlboko zakúšať. To nám otvorí prístup k pocitom, kvôli ktorým budeme ochotní meniť vlastné životy, ako je túžba, súcit, zloba, priateľstvo, vernosť a láska. Tieto pocity postupne vstupujú z hlbokého nevedomia, ešte však zostávajú z veľkej časti skryté a metúce, a často desivé.

Nesmieme riskovať, že by sme túto nevedomú krajinu chceli dobývať skôr, než sme si vypestovali jasnú identitu, získali jasné povedomie o vlastných hraniciach i o hraniciach ostatných a osvojili si určitý rád – poriadok a disciplínu. To je úlohou prvej polovice života.

Medzi nevedomím a vedomím v prostriedku je naša duša, ktorá prináša obrazy z jednej ríše do druhej ako po nejakom moste. Duša taktiež funguje ako prostredník medzi telom a duchom. To je duševná práca. Otvoriť tento most je úlohou druhej polovice života.

Dokážem popísať, ako moja duša prenáša obrazy z veľkého nevedomia do môjho vedomého života?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 156.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Nevedomie #Vedomie #Duša #Duch #Telo #PrváPolovicaŽivota #DruháPolovicaŽivota #MostMedziNevedomímAVedomím #Most #Identita #SpoznaťHranice #SpoznaťSvojeHranice #SpoznaťHraniceOstatných #Disciplína