Archív značiek: Deviaty krok

Al-Anon 23. Jún

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Čo treba urobiť so zoznamom tých, ktorým sme ublížili, ako o tom hovorí ôsmy krok? Deviaty krok vraví, aby sme to napravili, „kedykoľvek je to možné okrem prípadov, keby to ublížilo im alebo niekomu inému“.

K tomu bude potrebné rozvážne a úprimné sebaskúmanie.

Napríklad obyčajné ospravedlnenie obyčajne nestačí k tomu, aby sme sa zbavili viny za kritiku, ktorá narobila veľa škody. To môže naozaj znovu otvoriť starú ranu. Zmena postoja urobí oveľa viac pri vykompenzovaní minulej neláskavosti.

Ak som niekoho pripravil o akúkoľvek materiálnu vec, priznám tento dlh a vyrovnám ho v plnej výške.

Rozpory medzi mnou a mojimi príbuznými alebo bývalými priateľmi sa môžu často zahojiť tým, že potlačím svoju pýchu a urobím prvú ponuku na zmierenie. Aj v prípade, že na mojej strane bol len nepatrný podiel viny, veľkorysé gesto bude pre mňa prospešné.

Pripomienka na dnešný deň:

Ak urobím deviaty krok so starostlivým a rozvážnym úsudkom, zbaví ma to bremena, ktoré ďalej nemusím niesť.

Myšlienka:

„Láska a trpezlivosť môže spôsobiť dostatočnú nápravu za minulé zranenia; obnoví to v nás duševné zdravie a naše životy uvedie do stavu vyrovnanosti.“

#AlAnon#Spoluzavislí#DvanásťKrokov#SvojpomocnáSkupina#Uzdravenie#Alkoholizmus#RodinnáDisfunkcia#DennéZamyslenia#DeňPoDniSAlAnonom

#DeviatyKrok