Archív značiek: Peniaze

Zamyslenia hoxarovcov Pondelok 21.10.2019

Pondelok 21.10.2019

Ktosi zo zástupu (t.j. niekto, s kým Ježiš nemal blízky vzťah) mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“

Prekvapuje ma opovážlivosť toho muža. Snažil sa Ježišovi prikázať, čo má robiť. Chýbala mu zdvorilosť. Nepovedal „prosím“. Dal Ježišovi pokyn. Koľkokrát sme v našich modlitbách nariadili Bohu, čo má robiť? Alebo, ako často sme ho žiadali o vysvetlenie? „Prečo si dopustil, aby sa toto stalo?“ Ježiš však muža ani nepokarhal, ani neposlúchol. Položil mu jednoduchú otázku: „Priateľu, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ Odpoveď je, že Otec dal Ježišovi všetku moc v nebi i na zemi. Má moc súdiť, pretože jeho Otec mu ju dal. Neprišiel však svet odsúdiť, ale zachrániť. Ježiš je synom svojho Otca. Ak Otec nechce súdiť svoje deti (v Starom zákone bol sudcom), tak to nechce robiť ani Ježiš. Robí len to, čo vidí robiť svojho Otca. Muž zo zástupu nemá pre Ježiša odpoveď. Ale prijal od Ježiša lásku. Ježiš ho nazval „priateľu“. Odišiel s tým, čo skutočne potreboval. Nie peniaze, ale lásku. Opäť raz vidíme, že Ježiš nám nie vždy dá to, o čo prosíme, no dá nám to, čo potrebujeme.

Ježiš sa obrátil k zástupu a povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti!“ Prečo? Pretože je možné hromadiť materiálne veci, ale nie je možné vziať si ich do neba. Niekto iný ich dostane ako dedičstvo. Je lepšie byť bohatý tým, na čom záleží Bohu. Bohu záleží na láske. Záleží mu na vzťahoch. A ak si vytvoríte priateľstvá na zemi, budete ich mať aj v nebi. Pri inej príležitosti Ježiš povedal: „Používajte peniaze na vytváranie priateľstiev.“ (Aby ste mali priateľov v nebi.) Povedal tiež: „Nemôžete slúžiť aj Bohu, aj peniazom.“ Buď budete používať peniaze na získavanie priateľov, alebo budete používať priateľov na získavanie peňazí. Jeden spôsob konania funguje. Druhý nie. Ak nazhromaždíte veľa dobrých vzťahov, budete sa z nich tešiť vo večnosti. Ale ak nazhromaždíte peniaze, prenecháte ich druhým. Nebudete môcť ani len sledovať, ako sa druhí tešia z ich užívania.

Poznáte niekoho, koho by ste mohli požehnať nečakaným darom? Pre smädného človeka je cenný aj pohár vody. Určite je niekto, kto je smädný po troške pozornosti a náklonnosti. Opýtajte sa Otca, koho by rád požehnal a on otvorí oči vášho srdca voči niekomu, koho miluje.