Archív značiek: Satan

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 12. 01. 2021.

Utorok 12.1.2021

„Niektorí ľudia si myslia, že anjeli sú nadradení obyčajným ľuďom, a že sú od nich mocnejší. V Starom zákone anjeli vystupujú ako mocné stvorenia. Napomínajú ľudí, keď idú nesprávnou cestou (Balám). Preklínajú nepriateľov Pána (Kniha Sudcov 5). Sú nástrojom Božieho súdu (2. kniha Samuelova 24, 16–17). Zabíjajú celé armády (2. kniha Kráľov 19, 35), ale tiež ľudí zachraňujú (Daniel 3, 25 a 6, 22). Stručne povedané, konajú tak, že trestajú ľudí, ktorí odmietli Božie cesty, ale naprávajú a pomáhajú tým, ktorí dodržiavajú Zákon.

Keď sa pozrieme do Nového zákona, tam sa z anjelov stali poslovia, ktorí povzbudzujú a vedú Bohom vyvolený ľud. Prečo sa ich úloha tak pozoruhodne zmenila? Vysvetlenie nám podáva autor Listu Hebrejom: Urobil si človeka, na chvíľu len o niečo menšieho od anjelov, no potom si ho ovenčil slávou a cťou a všetko, vrátane anjelov, si mu položil pod nohy. V tomto čítaní sú obsiahnuté dva pohľady. Jeden z nich hovorí o Ježišovi, ktorý bol na dobu, keď sa stal človekom, postavený nižšie ako anjeli. Keď však porazil hriech a smrť, stal sa väčším od anjelov. Druhý pohľad hovorí o ľudských bytostiach, ktoré boli menšie od anjelov, keď sa v Starom zákone oddelili od Boha. Keď sa však ľudia zjednotili s Ježišom prostredníctvom viery, stali sa vyššími od anjelov.

Na počiatku boli všetci anjeli v nebi, ale tretina z nich bola neskôr zvrhnutá na Zem so Satanom, ktorý bol vyhnaný z neba. O týchto padlých anjeloch možno uvažovať ako o démonických alebo nečistých duchoch. V dnešnom evanjeliu sv. Marka je muž s nečistým duchom. Nečistý duch vie, kto je Ježiš (poznal ho skôr, ako padol), a pretože je zjednotený s človekom, vie aj ten človek, kto je Ježiš. Stačilo vysloviť niekoľko slov a nečistý duch odišiel. Muž je teraz prostredníctvom viery zjednotený s Ježišom a je uzdravený.

Dnešné úryvky obsahujú duchovnú pravdu, ktorá je veľmi povzbudivá. Predstavme si, že sa človek chce zbaviť nečistých duchov. Jediné, čo musí urobiť, je zjednotiť sa s Ježišom prostredníctvom viery. Nečistí duchovia potom odídu na príkaz človeka, ktorý zdieľa Ježišovu moc nad nimi. Uvediem príklad. Predpokladajme, že človek je nečistým duchom zvádzaný k sledovaniu pornografie. Mnohokrát sa s tým pokúšal prestať, ale nedokázal to. Potom sa stretol s Ježišom a uveril v neho. Vie, že zdieľa Ježišovu autoritu a rozkáže nečistým duchom, aby odišli. Oni to urobia. Jedného dňa sa opäť ocitne v pokušení pozrieť si pornografiu. Je však zjednotený s Ježišom, ktorý v ňom žije. Zastaví sa, aby sa pomodlil: „Ježišu, máme spoločnú moc nad mojimi očami, rukami, celým telom. Chceš, aby som sa pozeral na tieto obrázky? Ak je to proti tvojej vôli, neurobím to, pretože by to znamenalo zneužitie autority.“ Muž odhodí pornografiu a je slobodný. Prečo? Vďaka viere v Ježiša. Duchovná pravda skrytá v dnešných úryvkoch je tá, že nečistí duchovia nemajú dosah na toho, kto si je vedomý svojho spojenia s Ježišom prostredníctvom viery. Viem, že táto viera ničí túžbu pozerať pornografiu, pretože toto je moje osobné svedectvo.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 26.10. 2020.

Pondelok 26.10.2020

V roku 2002 boli na trh uvedené nové eurové bankovky a mince. Euro sa stalo takou bežnou súčasťou života, že sa zdá, akoby tu bolo odjakživa. Ťažko si vieme predstaviť, že by mohlo zmiznúť rovnako rýchlo, ako sa objavilo. Odvtedy uplynulo 18 rokov. Žena v dnešnom evanjeliu bola osemnásť rokov, celú jednu generáciu, spútaná zlým duchom. Poznali ju ako zhrbenú ženu. Čo však bolo horšie – Židia verili, že fyzické utrpenie znášala v dôsledku hriechu. Bola to hriešnica! Napriek tomu prišla do synagógy, aby si vypočula Ježiša. Pochybujem, že tam bola vítaná, no napriek tomu prišla a počúvala.

Ježiš ju zbadal a vyhlásil: „Žena, si oslobodená od svojej choroby.“ Ježiš nepovedal: „Uzdravujem ťa.“ Jednoducho povedal: „Si slobodná.“ Ježiš vyslovil duchovnú pravdu. Žena mohla slobodne vstúpiť do synagógy a počúvať. Krátko nato sa jej fyzický svet zosúladil s duchovným. Už nebola chorá, už nebola hriešnica. A koho chválila za svoje zázračné uzdravenie? Oslavovala Boha. Mysleli by ste si, že sa všetci radovali. Nie! Keď vošla, vedúci synagógy nad ňou nemal žiadne zľutovanie a nemal ho ani vtedy, keď bola uzdravená. Obvinil ju z porušenia Zákona, keďže sa prišla nechať uzdraviť v sobotu. Mala prísť v iný deň. Ako ľahko svetskí ľudia obviňujú obeť. Ako ľahko obviníme chorého z hriechu, alebo znásilnenú ženu, alebo okradnutého boháča. Nebeské kráľovstvo však nie je kráľovstvom viny, je kráľovstvom vďakyvzdania.

Ježiš videl duchovný svet. Vedel, že ženu spútal satan, takže ju môže vyslobodiť jedine Boh. Vedúcemu synagógy sa pokúsil ponúknuť duchovný pohľad. Bolo správne, že bola oslobodená v sobotu. Posledný verš dnešného evanjelia ukazuje úžasnú pravdu. Duchovný svet je pánom fyzického sveta, nie naopak. Ježišove slová duchovnej pravdy zahanbili všetkých jeho odporcov. A celý zástup sa radoval zo skutkov, ktoré konal.

Takže, ku ktorému kráľovstvu sa prikláňa tvoje srdce? Láka ťa niekedy obviniť obeť? Keď Donald Trump ochorel na Covid, pomyslel si si, že to bola jeho chyba? Alebo keď sa po pár dňoch zázračne dostal z nemocnice, oslavoval si Boha? Keď sa vírus objavil v meste Wu-chan, obviňoval si Číňanov kvôli ich trhu so živými zvieratami? Alebo si oslavoval Boha za to, že sa celý svet zjednotil proti spoločnému nepriateľovi?
Ak rozpoznáš, že si obviňoval obeť, rob pokánie a požiadaj Ducha Svätého o nové srdce a nový pohľad.“